Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства

Сутність рейтингової оцінки

Рейтингова оцінка необхідна для того, щоб одним словом підсумувати фінансовий стан і перспективи розвитку підприємства. Цей показник включає в себе кілька найбільш важливих коефіцієнтів. Значна роль приділяється показникам поточного року і дещо менша увага - попереднім періодам. Для відображення результату використовується класична градація фінансового стану від D до AAA.

Методика розрахунку

Методика розрахунку показника наступна:


Таблиця 1. Методика розрахунку рейтингової оцінки фінансового стану підприємства

Показник

Вага показника

Кількість балів

Рейтингова оцінка

Середня оцінка

Оцінка з урахуванням ваги

Рік 2

Рік 3

1

2

3

4

5

6

7

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

0,15

- якщо показник вищий 5%, то 1 бал;
- якщо 0-5%, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а1

b1

с1=0,35* а1+0,65*b1

0,15*с1

Рентабельність активів

0,15

- якщо показник вищий 20%, то 1 бал;
- якщо 0-20%, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а2

b2

с2=0,35* а2+0,65*b2

0,15*с2

Фінансова автономія

0,15

- якщо показник вищий 0,5, то 1 бал;
- якщо 0,4-0,5, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а3

b3

с3=0,35* а3+0,65*b3

0,15*с3

Поточна ліквідність

0,1

- якщо показник вищий 1,2, то 1 бал;
- якщо 0,8-1,2, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а4

b4

с4=0,35* а4+0,65*b4

0,1*с4

Приріст збуту (без ПДВ)

0,1

- якщо показник вищий 40%, то 1 бал;
- якщо 20-40%, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а5

b5

с5=0,35* а5+0,65*b5

0,1*с5

Рентабельність реалізованої продукції по прибутку від продажів

0,1

- якщо показник вищий 15%, то 1 бал;
- якщо 0-15%, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а6

b6

с6=0,35* а6+0,65*b6

0,1*с6

Приріст власного капіталу

0,1

- якщо показник вищий 30%, то 1 бал;
- якщо 15-30%, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а7

b7

с7=0,35* а7+0,65*b7

0,1*с7

Швидка ліквідність

0,05

- якщо показник вищий 0,8, то 1 бал;
- якщо 0,8-0,4, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а8

b8

с8=0,35* а8+0,65*b8

0,05*с8

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

0,05

- якщо показник вищий 0,4, то 1 бал;
- якщо 0,1-0,4, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а9

b9

с9=0,35* а9+0,65*b9

0,05*с9

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,05

- якщо показник вищий 0,8, то 1 бал;
- якщо 0,6-0,8, то 0 балів;
- якщо нижчий, то -1;

а10

b10

с10=0,35*а10+0,65*b10

0,05*с10

Всього

1

       

Сума значень стовпця 7

Інтерпретація отриманого результату

Використовуючи отриманий показник можна зіставити його з наступною таблицею стану підприємства:

Таблиця 2. Градація отриманого результату

Бал

 

Рейтинг

Стан

Від (включно)

До

1

0,8

ААА

Відмінний

0,8

0,6

АА

Дуже добрий

0,6

0,4

А

Добрий

0,4

0,2

ВВВ

Позитивний

0,2

0

ВВ

Нормальний

0

-0,2

В

Задовільний

-0,2

-0,4

ССС

Незадовільний

-0,4

-0,6

СС

Поганий

-0,6

-0,8

С

Критичний

-0,8

-1

D

Потенційний банкрут

Як результат можна лаконічно пояснити поточний фінансовий стан підприємства.