Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 120

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі дослідження думок різних авторів було виявлено, що існують дві групи концепцій вартості - концепції витрат та концепції корисності. Загалом науковці протягом останніх 300 років активно вивчали поняття вартості, проте саме в останні 50 років здійснені основні напрацювання у галузі визначення вартості підприємства. Розроблені різного типу теорії, що дозволяють враховувати певні особливості розвитку, наприклад, проводити оцінку вартості на стадії реорганізації, банкрутства тощо. Значний внесок у теорію та практику досліджуваного процесу внесли Ф. Модільяні, М. Міллер, М. Гордон і А. Шапіро, У. Шарп, Дж. Лінтнер, Дж. Моссіна, Ф. Блек, М. Шоулз, М. Рубінштейн, Р. Мертон та інші.

До підходів оцінки вартості відносяться дохідний, витратний та ринковий. Дохідний ґрунтується на очікуваних показниках фінансового розвитку підприємства. Витратний приймає до уваги вартість витрачених ресурсів на створення підприємства. Ринковий приймає до уваги досвід ринку, зокрема угоди, які вже були здійснені із ідентичними активами. Кількість методів є значно більшою, зокрема сюди відносяться такі як метод чистих активів, метод порівняння мультиплікаторів, метод дисконтованих грошових потоків, FCF, ReOІ, EVA, CVA, CFROІ, MVA та інші.

Щодо механізму оцінки підприємства з позицій інвестора, то у широкому вигляді він складається з таких етапів, як попередній швидкий огляд фінансової звітності підприємства , ринкового положення, оцінка вартості підприємства з використанням різних підходів, порівняння результатів, прийняття рішення про інвестування, завершення угоди інвестування, отримання дивідендів чи реалізація акцій підприємства за вищою ціною

Для практичного аналізу було обрано публічне акціонерне товариство "Сан ІнБев Україна". ПАТ «САН ІнБев Україна» займається виробництвом та дистрибуцією пива. На сьогодні частка компанії на ринку пива становить близько 37,5%, тобто є беззаперечним лідером в Україні. Основними конкурентами компанії є «Оболонь», «Славутич», «Перша приватна броварня». Підприємство демонструє високі показники майнового стану, виробничий потенціал постійно зростає, а політика управління різними елементами майна постійно покращується. Усе це сприяє зростанню вартості підприємства.

Визначено, що вартість підприємства оцінюється ринком значно вище, ніж вартість чистих активів підприємства. на оцінку ринку впливає ряд факторів, які не можуть бути виявлені при аналізі вартості чистих активів. Тому оцінка за двома методами різко відрізняється - згідно ринкового підходу вартість компанії становить 3848,6 млн.грн., а згідно методу чистих активів - 1560, 6 млн.грн. 

Використання концепції EVA, тобто економічної доданої вартості дозволила отримати оцінку, яка все ж ближча до методу чистих активів і становила 2 443 млн.грн. Цьому сприяє низька сума прибутку після оподаткування та до сплати відсотків, що очікувано генеруватиме підприємство протягом наступних років. Тому для реалізації всього потенціалу доцільно працювати в напрямку впровадження концепції вартісно-орієнтованого управління, тобто коли кожен із підрозділів працює не на забезпечення рентабельності, а саме на підвищення вартості підприємства, що часто не одне і теж.

Для виправлення недоліків діяльності публічного акціонерного товариства «Сан Інбев Україна» ми запропонували змінити критерій результативності, що використовується на підприємстві з показника рентабельності на критерій EVA, який здатен виправити недоліки попередньої моделі. Відповідно на основі синтезу EVA та BSC підходів ми створили єдину модель обрахунку результативності. Перш за все необхідно зауважити, що на практиці існують різні типи поєднань цих двох підходів, проте у даному випадку оптимальним буде наступний – показник економічної доданої вартості виступає результуючим показником. Його ми розклали на фактори другого та першого порядку. І на основі цих факторів ми розробили групи показників «Клієнти», «Процеси», «Фінанси», «Перспектива». Кожна з груп факторів закріплена за конкретним структурним елементом і націлена на оптимальне значення певного показниками. Так група «Процеси» стимулює зниження собівартості та інтенсифікацію основних засобів, а на основі результатів показників приймається рішення щодо фінансового стимулювання працівників виробничих підрозділів. Відповідно група «Клієнти» направлені на збільшення обсягу реалізації продукції, а їх позитивне значення призведе до  фінансового мотивування відділу збуту. Відповідно ці показники впливають на NOPLAT, а цей у свою чергу на EVA і так за кожною групою. Відповідно запровадження такої системи матиме ефективний вплив на результати діяльності підприємства – скорочення надмірного обсягу грошових коштів, що був виявлений у другому розділі, збільшення обсягу реалізації, оптимізація фінансової структури і т.д. позитивно вплинуть на операційну рентабельність, вартість капіталу, а це у свою чергу призведе до збільшення вартості підприємства з точки зору інвестора.

Окрім цього було запропоновано використати простий механізм оптимізації поточної політики управління вільними оборотними коштами. Так згідно даних балансу підприємства у нього на банківському рахунку на кінець 2012 року знаходилося сума у розмірі 227 979 тис.грн. Звичайно накопичення коштів не є ефективним заходом використання вільних коштів. Цей вид активів не приносить прибутку чи дивідендів, а лише дозволяє вчасно розраховуватися за зобов'язаннями, що виникли. Ми пропонуємо змінити цю ситуацію і вкласти вільні грошові ресурси на депозит у банк. Потреба у цих коштах у найближчому періоді відсутня, адже політика управління оборотними засобами була оптимізована і закупівлі виробничих запасів відбуваються у значно нижчих обсягах, ніж сума коштів на рахунках. Пропонуємо обрати наступну фінансову стратегію - розмістити ці кошти 10 рівними частинами у найбільш надійних банках на період до одного року. Було систематизовано перелік найбільш надійних банків, а саме тих, що здатні ефективно діяти на ринку. Дохідність активів ПАТ "Сан ІнБев Україна" в такому випадку зросте на 34276 тис.грн. щорічно, що в кінцевому підсумку призведе до збільшення вартості підприємства з 2443 млн.грн. до 2 990 млн.грн. Тобто такий простий захід здатен значно вплинути на обсяг прогнозованого прибутку від роботи підприємства і як результат - на його вартість з позицій інвестора.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.