Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 100

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі вивчення думок різних науковців, а також  вітчизняного законодавства надане визначення фінансово-господарської діяльності комунального підприємства - це сукупність різних напрямків роботи із управління економічними ресурсами та їх спрямуванням на виконання інвестиційної, поточної та фінансової діяльності з метою досягнення чітко визначених соціально-економічних завдань суб’єкта господарювання, що повністю або частково належить територіальній громаді. Вона включає в себе такі напрямки діяльності, як формування активів комунального підприємства, формування фінансової структури капіталу, управління оборотними активами, управління необоротними активами, управління інвестиціями та фінансовими ризиками, управління і формування власних фінансових ресурсів, управління залученням позикових фінансових коштів, формування доходів та витрат, надання послуг та виготовлення товарів тощо. Виділено особливості фінансово-господарської діяльності комунального підприємства. Виділені класифікації напрямків діяльності, зокрема це може бути операційна, фінансова та інвестиційна діяльність, звичайна та надзвичайна тощо. Нормативно-правове поле, що регулює роботу комунальних підприємств є значним. До кола користувачів інформацією про фінансово-господарську діяльність відносяться персонал підприємства, вищий менеджмент підприємства, місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, Антимонопольний комітет України, інші державні органи виконавчої гілки влади, члени територіальної громади, споживачі послуг, постачальники та інші. До проблем, що існують у практиці роботи комунальних підприємств відносять необхідність удосконалення поточної системи обліку в організації, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств, законодавче врегулювання мінімального розміру статутного капіталу, залучення приватних інвестицій у комунальну сферу, впровадження фінансового контролінгу у фінансово-господарську діяльність підприємств, формування ринкової проте соціально справедливої моделі ціноутворення тощо.

Для практичного аналізу фінансово-господарської діяльності комунального підприємства було обрано комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама". Підприємство діє на ринку реклами міста Києва. Безпосереднє управління підприємством  здійснює директор. Директор підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника Головного управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Аналіз фінансово-господарського положення дозволив виявити вкрай негативний стан справ на підприємстві. Досліджуваному підприємству бракувало власних та довгострокових позикових фінансових ресурсів для фінансування запасів, тобто воно було фінансово нестійке. Постійно скорочується обсяг оборотних активів, що є негативною тенденцією. Залежність від позикових ресурсів є вкрай високою, а обсяг власних фінансових ресурсів. Негативне значення показника підвищується щорічно – на 12,61 % у 2011 році порівняно із попереднім та ще на 1,42 % у 2012 році. Цьому сприяє постійне зростання обсягу непокритого збитку – якщо у 2010 році його значення становило 42 143 тис.грн, то у 2012 році обсяг непокритого збитку становив вже 48 048 тис.грн.

Загалом сума активів підприємства скорочується щорічно, основним фактором цього були оборотні активи. У свою чергу, ваговим фактором зниження обсягу оборотних активів є зниження заборгованості дебіторів за товарами та послугами за рахунок зростання резерву сумнівних боргів, а тому чиста реалізаційна вартість активу знижується. Тобто фактично за окремими товарними кредитами, які надає підприємство, термін погашення протягом якого КП «Київреклам» може   вимагати кошти закінчився, а тому кредити віднесені до безнадійних. Окремі кредити віднесені до сумнівних. Очевидно, що такий стан справ дає чіткий сигнал до необхідності оптимізації поточної кредитної політики підприємства.

Показники фінансової стійкості були значно нижчими нормативного значення і констатуємо, що комунальне підприємство "Київреклама" є потенційним банкрутом. Окрім цього показники ліквідності свідчать, що протягом року підприємство не здатне вчасно відповісти за своїми поточними зобов’язаннями. Ще одною важливою групою відносних показників, що вказує на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства є сукупність показників рентабельності. Загалом рентабельність капіталу за чистим прибутком та прибутком від звичайної діяльності є низькою – кожна гривня вкладених коштів принесла 24,85 копійки чистого збитку у 2010 році. На кінець досліджуваного періоду значення показника дещо покращилося, проте незначним чином.

Тому для вирішення виявлених проблем було запропоновано ряд заходів. Проблема низької рентабельності та високої залежності від позикових ресурсів може бути виправлена за рахунок підвищення обсягу збуту послуг комунального підприємства і як результат підвищення суми чистого прибутку. По-перше, для досягнення такого результату доцільно використати світовий досвід розвитку концепції "електронного уряду". Обґрунтовані основні деталі такого заходу. Зокрема у контексті фінансово-господарської діяльності комунального підприємства "Київреклама" офіційна публікація усіх наявних зовнішніх площ дозволить залучити громадянське суспільство до активної протидії проявам незаконного встановлення зовнішніх рекламних площ. Це одна з найважливіших проблем для досліджуваного підприємства, а тому швидке виявлення та демонтаж незаконних площ значно підвищить рівень збуту.

По-друге, застосування досвіду зарубіжних компаній, зокрема комунальних підприємств, у сфері маркетингу дозволить стимулювати збуту. Так рекомендовано залучити комерційний банк до співпраці - кредитна установа видаватиме кредити малим та середнім підприємствам під замовлення послуг у КП "Київреклама". Такий захід слід посилити запропонованою системою знижок при першому зверненні на підприємство. Як результат підприємство зможе залучити тих клієнтів, які ще не користувалися послугами КП "Київреклама" або ж відчувають проблеми через недостатність оборотного капіталу.

По-третє, за прикладом Німеччини та Швеції пропонуємо найняти професійних менеджерів для управління підприємством. Тобто таких працівників, які довели свою ефективність у ринкових умовах та які відповідають запропонованій нами сукупності ознак. Вважаємо, що залучення приватного менеджменту дозволило б значно підвищити якість роботи підприємств.

Одною із найбільш критичних проблем є вкрай висока частка дебіторської заборгованості за товарами, роботами та послугами та значна сума проблемної дебіторської заборгованості. Тому запропоновано в подальшому проводити системну політику комерційного кредитування. Зокрема доцільно дотримуватися консервативної стратегії у цій сфері. Обґрунтована оптимальна вартість комерційних кредитів, система лімітів на кредитування для різних груп покупців, визначена сума штрафів за прострочення платежу, вказана система заходів, що потрібно реалізовувати при наявності проблемної заборгованості. Результатом такого заходу буде зниження первісної вартості дебіторської заборгованості за товарами, роботами та послугами на 38,2 %, а суми проблемної заборгованості - на 92 %.

Щодо відновлення фінансової автономії, то загалом на підприємстві робота за цим напрямком активно здійснюється. Зокрема виявлено, що згідно внутрішніх документів, планується додаткове підвищення статутного капіталу підприємства за рахунок коштів з місцевого бюджету. Нами запропоновано доповнити цей захід роботою із дебіторською заборгованістю, а саме - продати усю проблемну заборгованість. Проведено моніторинг ринку послуг у цій сфері, обґрунтований алгоритм роботи з заборгованістю. Результатом реалізації заходу буде отримання додаткових ресурсів у розмірі 4685,6 тис.грн. Результатом реалізації системи запропонованих заходів буде підвищення фінансової автономії до 39,7 %, що створює надійну базу для подальшого відновлення фінансової стійкості за рахунок реінвестування отриманого чистого прибутку.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.