Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 71

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження організації рекламної та PR-діяльності підприємства досягнуто наступних завдань:

  1. Визначено поняття рекламної та PR-діяльності підприємства. Рекламна діяльність – це цілеспрямована комунікаційна діяльність, що реалізується на принципах платності і неособистого представлення інформації та має на меті, здебільшого, досягнути підвищення обсягу збуту, а також інших цілей підприємства. Зі своєї сторони, піар – це цілеспрямована комунікаційна діяльність, що інформування аудиторії про товар або виробника без намагання негайно продати свою продукцію, а з метою формування позитивного іміджу на основі підтримки цінностей цільової аудиторії. Різниця між цими поняттями полягає у таких ознаках як різна структура звернення, різний часовий період впливу, групи впливу, цілі і область впливу, сфери застосування, функція управління.
  2. Вказані особливості організації управління рекламною та PR-діяльністю підприємства. Процес організації управління рекламною та PR-діяльністю підприємства означає формування чіткого плану дій, який направлений на досягнення комунікаційних цілей підприємства. Процес складається із аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, визначення цілей діяльності, задач діяльності, визначення стратегії діяльності, розробки плану діяльності, розробки і реалізації програми, попередньої оцінки результатів діяльності тощо. Результатом процесу організації управління рекламною та PR-діяльністю є чіткий план маркетингових комунікацій організацій, який включає в себе такі розділи, як цілі і задачі, можливі проблеми, комунікаційна стратегія, опис цільової аудиторії, формулювання повідомлення, вибір засобів комунікації, розробка детальних часових графіків, формування бюджету, розробка системи контролю, критеріїв і показників оцінки, ресурси.
  3. Вивчено процес управління рекламною та PR-діяльністю підприємства під час рекламної кампанії. Вивчений процес управління рекламною та PR-діяльністю підприємства під час рекламної кампанії. Загалом процес має циклічний характер і передбачає постійну оцінку поточного стану рекламної кампанії, досягнення нею поставлених цілей та здійснення відповідних управлінських дій для того, щоб відновити ефективне проведення рекламної та піар-діяльності для досягнення цілей рекламної кампанії. В процесі оцінки застосовуються як формальні, так і неформальні методи. До неформальних відносяться особисті контакти, фокус-групи, «гарячі» телефонні лінії, аналіз пошти, мережеві джерела, в той час як до формальних відносяться вторинний аналіз, контент-аналіз ЗМІ, опитування, особисті інтерв'ю. Результатом процесу буде визначення поточного стану справ, порівняння отриманих результатів із цільовими показниками в межах рекламної кампанії та внесення відповідних змін у випадку необхідності.
  4. Надана загальна характеристика ТОВ «Ферст Клас Ейдженсі». Визначено, що First Class Agency - це букінг-агентство, суть діяльності якого полягає у тому, що воно запрошує та організовує приїзд різних зірок в Україну. Вказано, що зовнішнє середовище підприємства здійснює, в основному, негативний вплив на діяльність підприємства. Це стосується як факторів прямого впливу, так і факторів непрямого впливу. Зокрема, макроекономічна ситуація призводить до падіння платоспроможного попиту, а політичні фактори ускладнюють ведення бізнесу в Україні, збільшують обсяг паперової роботи. Фактори прямого впливу також формують умови, в яких складно діяти, зокрема підвищується конкуренція в умовах скорочення ємності ринку. Свої ризики генерує група "постачальники", які в цьому випадку є артистами та їх командою. Кожен артист є незамінним, а тому вкрай важливо пристосовуватися до вимог кожного з них. Події останніх років призвели до того, що обсяг збуту послуг був нестабільним, як і результативний фінансовий показник (чистий прибуток).
  5. Здійснений аналіз системи управління рекламною та PR-діяльністю підприємства. В процесі аналізу організації рекламної та піар-діяльності виявлено, що функція управління маркетинговими комунікаціями підприємства є значно розпорошеною між різними посадовими особами. Ряд завдань виконується фахівцями відмінної від маркетингу спеціалізації, що призводить до зниження ефективності процесу. Загалом же процес управління рекламою та піаром є чітким та налагодженим. Виявлено три основні напрямки рекламної та піар-діяльності підприємства, а саме публікації у виданнях, що пов’язані із розвагами у Києві, робота із соціальними спільнотами, реклама в брошурах, каталогах тощо. Вказано, що від реклами у брошурах та каталогах можна відмовитися, адже їх популярність знижується. Також не доцільно платити за публікації у тематичних виданнях, адже компанія генерує значний обсяг інформації, який може бути цікавим для журналістів та читачів їх журналів.
  6. Запропоноване вдосконалення організаційної структури управління рекламною та PR-діяльністю підприємства. Сформульований захід, який дозволить покращити ефективність управління рекламою та піар на підприємстві на основі застосування системного підходу. Доцільно найняти окремого фахівця, який відповідатиме лише за піар та рекламу у ТОВ «Ферст Клас Ейдженсі». Це дозволить звільнити директора, помічника директора та інших посадових осіб від непритаманним їм функцій та зайвого навантаження. Більша частина завдань у цій сфері виконуватиметься саме фахівцем із піару та реклами. Визначено, що загальний обсяг витрат на цей захід у 2016 році становитиме 155 тис. грн., а сам процес удосконалення організаційної структури управління рекламною та PR-діяльністю підприємства займе три місяці. Сформульовані основні вимоги до кандидата, його професійні, ділові та психологічні властивості. Також запропонований цільовий показник, який буде залежати від роботи фахівця і який буде використовуватися при контролі ефективності його роботи.
  7. Визначені напрямки вдосконалення рекламної кампанії підприємства. Запропонована сукупність заходів, що дозволить підвищити ефективність рекламного та піар процесу у ТОВ «Ферст Клас Ейдженсі». Зокрема сюди відносяться відмова від реклами у довідниках та каталогах, адже попит на них знижується на відміну від вартості такої реклами, підготовка матеріалів, які можуть бути цікавими для тематичних засобів масової інформації, додавання інформації про підприємство у різноманітні онлайн-каталоги та онлайн-брошури для того, щоб клієнти могли знайти компанію. Вказано, що попит на друковані довідники та каталоги підприємств знижується, а клієнти надають перевагу пошуку в Інтернеті. В таких умовах доцільно витратити робочий час фахівця у сфері комунікацій та самостійно додати інформацію про ТОВ «Ферст Клас Ейдженсі» у онлайн-довідники та онлайн-каталоги. Крім цього, не доцільно продовжувати платити за статті у журналах. Компанія генерує достатньо цікавого матеріалу, за який засоби масової інформації будуть змагатися та публікувати на безоплатній основні. Тому доцільно налагодити таку співпрацю, чим і займеться новий працівник. Сукупність запропонованих заходів дозволить зекономити 92,75 тис. грн. у першому плановому році та 151,75 тис. грн. у другому плановому році, що доводить високу ефективність розроблених пропозицій.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.