Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 122

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В процесі вивчення практичних та теоретичних аспектів впровадження сучасних технологій управління персоналом на туристичних підприємствах м. Києва сформульовані наступні висновки та рекомендації:

 1. Визначена суть, види та особливості використання сучасних технологій управління персоналом на туристичних підприємствах. Визначене співвідношення інформаційної системи та технології. Інформаційна система - це середовище для реалізації інформаційної технології. Обґрунтована роль інформаційної системи на підприємстві – вона підвищує продуктивність праці, знижує витрати, підвищує оперативність реагування на позитивні та негативні чинники. Вказані основні види технологій, що дозволяють підвищити ефективність процесу управління персоналом. Основними завданнями, які швидше виконуються на основі комп’ютерних програм управління кадрами, є атестація та оцінка персоналу, зберігання професійної історії, формування кадрового резерву, розроблення програм розвитку, прогнозування створення нових робочих місць, діагностика мотивації, підвищення мотивації, створення систем підбору та відбору, оцінка витрат на навчання та інші.
 2. Надана характеристика основних інформаційних технологій для управління персоналом підприємства на вітчизняному ринку. На основі проведеного дослідження визначено, що ринок продуктів автоматизації управління персоналом можна розділити на такі основні групи як любительські програми, локальні спеціалізовані рішення, самостійні програми, програми, виконані за замовленням, модулі до бухгалтерії, модулі у системі управління підприємством (західний ППП), модулі у системі управління підприємством (ППП, розроблений в СНД), розподілені вузькоспеціалізовані інформаційні системи. Кожне із рішень має свої переваги та недоліки, а тому конкретному підприємству слід обирати технологію залежно від рівня платоспроможності та потреб.
 3. Вказані особливості оцінки процесу управління персоналом на туристичних підприємствах. Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система атестації кадрів, що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації. Оцінюванням персоналу є процедурою, що здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його трудової діяльності визначеним вимогам. Існує значна кількість видів оцінювання. Вказані основні критерії та методи оцінки персоналу. Серед основних методів оцінки персоналу можна виділити такі: управління за цілями, управління досягненнями, Асістмент-центр, атестація “360 градусів” та ін.
 4. Сформульована загальна організаційна та економічна характеристика «Тревел Профешнл Груп». Проведений аналіз дозволив визначити, що фінансове становище підприємства є задовільним у складних умовах. Обсяг доходу постійно зростає, проте сума чистого прибутку за результатами року була на нульовому рівні. Організаційна структура підприємства є чіткою та такою, що дозволяє досягати поставлених перед підприємством показників.
 5. Здійснена характеристика сучасних технологій управління персоналом на прикладі «Тревел Профешнл Груп». В процесі аналізу сучасних технологій управління персоналом на підприємстві ТОВ «Тревел Профешнл Груп» виявлено, що основним технологічним рішенням є модуль «Зарплата і управління персоналом КОРП» у програмі 1С Бухгалтерія. Виявлено, що така програма містить у собі ряд позитивних сторін, зокрема дозволяє контролювати витрати на персонал, автоматизувати частину функцій із підбору та пошуку персоналу, ефективно проводити навчання та підвищення кваліфікації тощо. Негативною стороною є відсутність можливості відслідковування витрат на охорону праці, складність проведення довгострокового планування витрат на персонал, відсутність можливості формування власних систем мотивації персоналу. Для оцінки ефективності використання сучасних технологій слід провести аналіз ефективності управління персоналом у «Тревел Профешнл Груп». Це дозволить ідентифікувати проблемні ділянки та запропонувати заходи із підвищення процесу управління персоналом.
 6. Проведена оцінка ефективності процесу управління персоналом у «Тревел Профешнл Груп». Аналіз відносних показників дозволив виявити, що система управління персоналом не є ефективною, зокрема відбувається зниження продуктивності праці, якщо в чисельнику враховувати кількість проданих туристичних продуктів. Також відбувається менш помітне зростання продуктивності праці у гривневому вираженні порівняно із сумою витрат на оплату праці. Крім цього, плинність кадрів була відчутною, а рентабельність витрат на персонал – низькими.
 7. Розроблений проект підвищення ефективності роботи персоналу підприємства на основі сучасних технологій мотивації. По-перше, запропоновано удосконалити процес управління організаційною структурою підприємства за рахунок використання АІС «Кадри», що дозволятиме отримати більш наглядну картину реального стану справ на підприємстві. Крім цього, запропоновано удосконалити технологію управління охороною праці за рахунок купівлі програми IntelmosEHS, яка дозволить автоматизувати цей процес та уникнути штрафів у майбутньому. Також запропоновано удосконалити процес управління мотивацією. Доцільно діяти на фінансові мотиви працівників, що в кінцевому результаті повинне позитивно вплинути на робочу атмосферу, сумлінність працівників, їх зацікавленість у кінцевих результатах праці. У той же час заходи впливають позитивно і на саме підприємство, зокрема за рахунок скорочення процентних виплат за використання банківських кредитів. Захід передбачає здійснення акумулювання коштів працівників та використання їх у діяльності підприємства за рахунок заміщення банківських кредитів цими ресурсами. Це забезпечить як отримання працівниками більшого обсягу процентів, ніж у випадку вкладення коштів у банк, так і забезпечить скорочення фінансових витрат підприємства.
 8. Здійснене обґрунтування доцільності впровадження проектних заходів. Доведена доцільність впровадження заходу «Фінансово-інвестиційного фонду працівників» і можна стверджувати, що вона є очевидною. Адже не лише підприємство отримує прямий позитивний фінансовий ефект за рахунок скорочення обсягу фінансових витрат, а й і персонал нарощує рівень свого добробуту. У той же час досягається найголовніша ціль розробки заходів – підвищується зацікавленість працівників у результатах роботи підприємства.
 9. Оцінена ефективність діяльності підприємства після впровадження проекту. Як результат реалізації проектних заходів – зростатиме обсяг реалізації продукції та знижуватиметься сума фінансових витрат, тобто витрат на оплату зобов’язань перед комерційними банками. У зв’язку із дією цих факторів обсяг чистого прибутку зросте на 453 %, а рентабельність власного капіталу – до 0,07 %.
 10. Проведений опис методики дослідження соціального ефекту заходу. Визначено, що процес соціологічного дослідження складається з таких етапів як підготовка соціологічного дослідження, збирання первинної соціологічної інформації, аналіз соціологічних даних, підбиття підсумків дослідження, розробка відповідних висновків тощо. Кожен із цих етапів ділиться на дрібніші підетапи. Запропоновано використовувати методику Паретто як спосіб систематизації та обґрунтування результатів дослідження.
 11. Проаналізовані результати дослідження. Загалом в процесі аналізу виявлено, що пропонований захід дозволить усунути негативну дію 83% чинників, що забезпечить більш ефективну діяльність підприємства та краще управління персоналом. Виявлено, що у випадку реалізації пропонованих заходів плинність кадрів знизиться з очікуваних 28 % до 23 %, тобто пропоновані заходи матимуть значний соціальний вплив.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.