Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 98

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

 

  1. Обґрунтовано систему планування рекламної діяльності як елемент маркетингового планування. На основі проведеного дослідження виявлено, що система планування рекламної діяльності як елемент маркетингового планування складається із п’яти основних етапів: передпланового та ситуативного аналізу, стратегічного планування, тактичного планування, реалізації тактичного плану, контролю і коректування рекламного плану. Процес має циклічний характер, тобто рекламна діяльність на підприємстві ніколи не закінчується, а в раніше складений план постійно вносяться зміни. Це дозволяє максимізувати ефективність процесу та забезпечити приріст обсягу збуту.
  2. Визначено сутнісні особливості формування рекламної політики та рекламної стратегії. Рекламна стратегія – це сукупність усних або письмових положень, які описують основні аспекти рекламної діяльності підприємства на певний період часу, зокрема визначають цілі рекламної діяльності, відповідальних осіб, особливості формування бюджету, терміни, цільову аудиторію, канали поширення реклами тощо. На нашу думку, метою реалізації рекламної стратегії є не тільки донести до покупців інформацію про продукт та послугу, а й формувати лояльність до нього, підвищувати обсяг продажів, досягати інших комунікаційних цілей. Рекламна стратегія складається із таких елементів як стратегія вибору цільової аудиторії, стратегія позиціонування, стратегія рекламної комунікації, стратегія вибору засобів реклами, креативна стратегія, стратегія формування рекламного бюджету.
  3. Вказано на основні методи оцінки ефективності впровадження рекламної політики підприємства. Перед тим, як запустити рекламу проводять різноманітні претести, зокрема панельні тести, попередні тести, театральні тести тощо. В процесі їх проведення застосовують такі методи дослідження як спостереження, опитування, глибинне інтерв'ю, аналіз протоколу, метод побудови карт, фізіологічні вимірювання, фокус-групи тощо. В процесі обробки отриманих числових даних застосовуються такі статистичні методи як регресійний аналіз, варіаційний аналіз, дискримінантний аналіз, факторний аналіз, кластерний аналіз та багатовимірне шкалювання. Проте одним із найважливіших методів є метод абсолютних та відносних показників, що дозволяє отримати наглядні дані про рекламну діяльність, яка буде проводитися.
  4. Надано характеристику маркетингового середовища та позиції ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» на вітчизняному ринку. На основі аналізу маркетингового середовища ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» визначено, що підприємство займає одну з лідируючих позицій на ринку продуктового роздрібу, проте все ж поступається лідеру, компанії АТБ, зокрема як по показнику частки ринку, так і по показнику кількості торгівельних точок. Визначено, що негативними факторами росту ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» є складна економічна ситуація, зниження платоспроможності клієнтів, зниження платоспроможного попиту на продукти харчування, високі процентні ставки на кредити, складна податкова система тощо. ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» характеризується зниженням рентабельності та фінансової стійкості, що дещо знижує довіру до компанії. Слід зазначити, що ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» має хороші відносини з постачальниками та може встановлювати свої правила співпраці. Також кредитори постійно надають кошти для поповнення оборотного капіталу. Крім цього, власники компанії завжди можуть влити додаткові кошти для відновлення фінансової стійкості ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД».
  5. Здійснено аналіз комунікаційної діяльності підприємства ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Підприємство ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» є великим за своїм розміром, а тому і комунікаційна політика підприємства є розгалуженою. Використовується значна кількість інструментів, що дозволяє донести інформацію до цільової аудиторії. Основними сегментами в межах цільової аудиторії є клієнти, постачальники, конкуренти, працівники, потенційні працівники, органи державної влади, посередники, громадськість та інші. Основними напрямками комунікаційної діяльності є реклама, стимулювання збуту, паблік рілейшинз, дірект-мейл. ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» використовує значну кількість різноманітних заходів з метою досягнення комунікаційних цілей, зокрема, створило власне інтернет-шоу, використовує рекламні інструменти, приймає участь у благодійності, розробило та впровадило значну кількість заходів стимулювання збуту тощо. Усе це дозволяє підвищувати інтерес до бренду «Сільпо» та нарощувати обсяг збуту.
  6. Проведено аналіз рекламної політики підприємства ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» протягом останніх років. Аналіз реклами показав, що використовуються такі напрямки реклами як реклама на телебаченні та радіо, реклама на білбордах, реклама на малих зовнішніх носіях, зовнішня реклама на приміщеннях супермаркету, зовнішня реклама на автомобілях, плакати у приміщенні супермаркету, реклама у друкованій пресі, реклама через сайт, роздрук власних брошур та каталогів, які вручаються безпосередньо споживачу тощо. Виявлено, що у сегменті зовнішньої реклами ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» є одним з лідерів серед інших конкурентів у цьому рекламному каналі та єдиним лідером серед прямих рітейлових конкурентів. Підприємство активно використовує умовно безоплатні види реклами, наприклад, зовнішню рекламу на власній будівлі та рекламу на власних автомобілях. Із негативного можна виділити низьку помітність реклами у мережі Інтернет, що обмежує можливості зростання ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД».
  7. Обґрунтовано пропозиції щодо покращення основних напрямів формування рекламної політики ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Запропоновано оптимізувати поточну рекламну діяльність, зокрема більш активно використовувати рекламу у мережі Інтернет. Зокрема, слід звернути увагу на рекламу у мережах Яндекс Директ, Гугл Адвордс та Вконтакті. Виявлено, що така реклама є більш дешевою порівняно із зовнішньою рекламою. Така реклама дозволить донести рекламне повідомлення до тих осіб, з якими компанія не комунікує офлайн, а також закріпити знання про себе серед тих, хто вже знайомий з брендом. Розраховано, що загальна сума витрат на рекламу у Яндекс становитиме 13199,4 тис. грн., на Гугл 1002 тис. грн. в рік, а на Вконтакті – 93,8 тис. грн. в рік. Такий захід дозволить надалі нарощувати обсяг збуту.
  8. Здійснено розробку рекламної стратегії для підприємства ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Основними цілями рекламної стратегії є збільшення продажів, кількості контактів із цільовою аудиторією, покращення іміджу бренду та інші. Обране центральне позиціонування бренду, акцентування уваги цільової аудиторії на вигодах. Виділені сегменти цільової аудиторії, зокрема сюди відносяться потенційні працівники, співробітники, шукачі економії, зайняті успішні люди, шукачі смаків. Виділені потреби кожного із цільових сегментів, а також вказані рекламні повідомлення для них. Вказані оптимальні напрямки реклами. Загалом запропоновано використовуватися усі інструменти, що і раніше, проте додатково залучити інструменти у мережі Інтернет.
  9. Використані підходи до оцінки результативності запропонованої рекламної стратегії для підприємства ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД». Визначено, що загальний обсяг рекламних витрат за умови впровадження пропонованої рекламної стратегії виросте до 654562 тис. грн., зокрема факторами зростання будуть витрати на рекламу у соціальній мережі, а також у пошукових мережах. Витрати на 1000 контактів із цільовою аудиторією за пропонованими напрямками будуть нижчими, ніж у тих інструментів, які підприємство використовує зараз, а тому середня вартість з розрахунку на 1000 контактів із цільовою аудиторією знизиться. Сума доходу за рахунок оновленої рекламної стратегії зросте на 2,23%, що буде хорошим досягненням на шляху відновлення рентабельної діяльності ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД».

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.