Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 73

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В процесі вивчення практичних та теоретичних аспектів формування іміджу підприємства, сформульовані наступні висновки та рекомеднації.

  1. Визначена сутність та процес формування іміджу підприємства. Визначено, що імідж являє собою набір переконань і відчуттів широкої громадськості та цільових груп про компанію, що виникають спонтанно або у зв’язку із системною діяльністю компанії за цим напрямком. Позитивний імідж забезпечує захист підприємства від дій конкурентів, підвищення лояльності покупців тощо. Процес формування іміджу складається з таких етапів як створення керуючої структури для впровадження заходів, аналіз маркетингового середовища фірми і вибір цільових груп, формування набору найбільш істотних факторів, оцінка стану іміджу фірми, розробка бажаного образу фірми, розробка фірмового стилю, налагодження зв'язків з окремими медіа, розробка і реалізація плану заходів щодо формування позитивного іміджу фірми, контроль результатів, що досягаються і корекція плану.
  2. Надана характеристика реклами та зв’язків з громадськістю як засобів формування іміджу. Визначено, що іміджева реклама - це засіб створення і підтримки сприятливого іміджу (репутації) особи, організації або окремого товару. Ідентичну роль у цій сфері відіграє піар. Основними каналами розміщення іміджевої реклами підприємства є реклама у друкованих виданнях, зовнішня реклама, каталоги продукції та послуг, інтернет-реклама, пряма реклама, реклама на телебаченні та радіо. Позитивними сторонами реклами при формуванні іміджу є те, що значним є охоплення цільової групи споживачів, рекламовані товари створюють певну репутацію, адже часто такі товари здаються споживачам більш якісними і надійними, імідж контролюються компанією-виробником, завдяки частому повтору реклами споживачі краще запам'ятовують бренд. Піар можна розділити на внутрішній та зовнішній. Інструменти внутрішнього піару є ЗМІ, веб-сайт, листівки, звернення, стенди, поштові ящики, анкетування, фокус-групи, моніторинг персоналу, корпоративні свята, корпоративне навчання, адаптаційні тренінги, професійні змагання, збори, наради, виступи, розробка та впровадження корпоративних стандартів тощо. Зовнішній піар (PR) - це робота з зовнішнім середовищем компанії: з конкурентами, бізнес-партнерами, інвесторами, покупцями, клієнтами.
  3. Здійснена оцінка поточного іміджу торгової марки «ДоброДІЙ». Внутрішній корпоративний імідж бренду є сильним. Адже підприємство вчасно платить заробітну плату та соціальні внески. Також більшість факторів іміджу серед постачальників, банків, посередників, інших учасників ринку формують позитивний імідж. Покращити його можливо лише в умовах забезпечення зростання підприємства та нарощення обсягу необхідних для виробництва ресурсів. Недостатньо сильним є імідж серед потенційних клієнтів, зокрема спостерігається їх недостатня поінформованість про ціни, знижки та характеристики продукції під торговою маркою «ДоброДІЙ». Для виправлення недоліку слід активізувати маркетингову діяльність компанії.
  4. Проведений аналіз рекламних та ПР-заходів формування іміджу торгової марки. На даний час компанія використовує дуже обмежений перелік маркетингових інструментів. Основним заходом є участь у виставках сільськогосподарського спрямування. Слабо використовуються інтернет-інструменти. У компанії є сайт та соціальна група, але їх вигляд сформує швидше негативний імідж у відвідувачів. Порівняння інтернет-активності з конкурентами свідчить, що цей напрямок діяльності практично не використовується.
  5. Надане обґрунтування оновленої політики формування іміджу підприємства рекламними та ПР-засобами. Обґрунтовані напрямки здійснення оновленої політики формування іміджу підприємства рекламними та ПР-засобами. Слід продовжувати використовувати ті ж маркетингові заходи, що й до цього, проте слід доповнити їх перелік. Зокрема запропоновано використовувати інструменти, які пропонує мережа інтернет, зокрема слід удосконалити сайт компанії та забезпечити його просування, застосовувати сучасні піар-інструменти, які дозволяють розширити можливості для надання інтерв’ю та використати можливості реклами, які пропонують пошукові системи. Визначені цільові аудиторії та рекламні і піар-повідомлення, які слід їм транслювати.
  6. Здійснена розробка тактичного плану реалізації оновленої політики формування іміджу підприємства. Проведене планування рекламної діяльності у пошукових мережах Гугл та Яндекс. Директ. Виявлено, що ці інструменти дадуть значний обсяг контактів з цільовою аудиторією. Також запропоновано використовувати сервіс Pressfeed для активізації піар-заходів. Pressfeed - аналог закордонного HARO (Help a Reporter Out), що автоматизує комунікацію між журналістами, спікерами і PR-фахівцями. Також слід оновити сайт компанії та написати значну кількість статей для власного сайту та сайтів подібної тематики. Це дозволить підвищити присутність сайту у пошукових мережах та ознайомити більшу кількість потенційних покупців із брендом. Сукупність пропозицій призведе до зростання річного бюджету до 457758 гривень, проте кількість контактів з цільовою аудиторією зросте з 460 до 226 788. Це забезпечить значне посилення іміджу торгової марки «ДоброДІЙ».

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.