Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 74

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В ході дослідження особливостей організації рекламної діяльності вищих навчальних закладів сформульовані наступні висновки та рекомендації:

  1. Визначено поняття рекламної кампанії та її місце в організації рекламної діяльності. Рекламна кампанія — це комплекс рекламних заходів, розроблений відповідно до програми маркетингу і спрямований на споживачів товару, які представляють відповідні сегменти ринку, з метою викликати їхню реакцію, що сприяє вирішенню фірмою-виробником своїх стратегічних чи тактичних завдань. Місце рекламної діяльності полягає у тому, що вона дозволяє нарощувати обсяг збуту товарів та послуг, забезпечує донесення рекламних повідомлень до потенційного користувача та клієнта, забезпечує поступовий розвиток компанії.
  2. Охарактеризовано основні елементи рекламної діяльності та етапи її розробки. Основними етапами є дослідження товарів підприємства та його конкурентів, діяльності продавців, вивчення потреб покупців, визначення та розроблення цілей рекламної комунікації на засадах загальних цілей підприємства та прийнятої ним стратегії маркетингу і маркетингових комунікацій, визначення методу розрахунку та безпосереднє розроблення бюджету рекламної діяльності, визначення концепції рекламного звернення та окремих його тем, вибір засобів і носіїв реклами, конкретизація завдань рекламних звернень з урахуванням вибраних засобів і носіїв реклами, вибір жанрів і форм рекламних звернень, розроблення загального бізнес-плану комунікацій та рекламної діяльності підприємства, створення рекламних звернень, розміщення рекламних звернень у засобах масової інформації, контроль за перебігом показу рекламного звернення цільовій аудиторії, вимірювання ефективності цього показу та оперативне коригування його перебігу.
  3. Систематизовано особливості рекламної діяльності у сфері вищої освіти в Україні. Наприклад, цільова аудиторія у рекламній діяльності відрізняється і включає в себе не лише абітурієнтів, а й їх батьків та інших осіб, що впливають на вибір вищого навчального закладу. Також особливістю є те, що вищі навчальні заклади співпрацюють із великою кількістю учасників ринку, а їх імідж впливає на лише на показники збуту освітніх послуг, а й на працевлаштування випускників тощо. Тобто рекламна діяльність виконує не лише економічну, а й соціальну функцію.
  4. Здійснено детальне дослідження конкурентів середовища, в якому діє КНТЕУ. В ході вивчення виявлено, що конкурентне середовище КНТЕУ є складним, а на його функціонування впливає значна кількість факторів. Через складні демографічні та соціальні тенденції скорочується кількість потенційних споживачів послуг навчального закладу. Це призводить до того, що обсяг збуту може скорочуватися в середньостроковій перспективі, що буде посилювати конкуренцію та стримувати розвиток вищого навчального закладу.

Крім цього, якщо врахувати рівень інфляції протягом останніх років, розмір ринку освітніх послуг у 2014-2015 роках знизився. Усе це призводить до підвищення конкуренції та формування несприятливих умов функціонування. Незважаючи на такі тенденції, у 2016 році кількість освітніх закладів третього та четвертого рівнів акредитації зросла, що також посилює конкуренцію у галузі. Аналіз прямих конкурентів дозволив виявити, що КНТЕУ характеризується високим рівнем конкурентоспроможності. Він є другим у рейтингу від МОН у цільовій категорії, а також продемонстрував високу оцінку конкурентоспроможності. Тобто загалом наявні хороші умови для того, щоб сформувати та реалізувати комплексну рекламну діяльність, яка дозволить забезпечити досягнення фінансових та соціальних цілей навчального закладу.

  1. Проведено детальний аналіз комунікаційних кампаній університету протягом останніх років. Особливістю є те, що рекламна діяльність практично не використовується. Комунікаційна політика КНТЕУ є ефективною та такою, що забезпечує досягнення цілей розвитку навчального закладу, про що свідчить ряд показників. Використовуються такі групи комунікаційних прийомів як зв’язки з громадськістю та пропаганда, співпраця, сарафанне радіо, особисті контакти, стимулювання збуту, ярмаркова та виставкова діяльність.

Цільова аудиторія комунікаційної діяльності вищого навчального закладу включає в себе професіоналів ринку освітніх послуг, роботодавців, працівників підприємств, потенційних студентів та абітурієнтів, батьків студентів та інших осіб, що впливають на вибір ВНЗ, працівників та потенційних працівників вищого навчального закладу, особливо професорів, кандидатів наук, працівників Міністерства освіти та науки України та інших державних чиновників тощо. Про активну та ефективну комунікаційну політику свідчать дані про зростання частки професіоналів у викладацькому складі, збільшення кількості заяв від відмінників тощо. 

  1. Запропоновано напрямки формування рекламної кампанії для Київського торговельно-економічного університету. В процесі дослідження виявлено, що університет нехтує цим напрямком комунікаційної діяльності, а тому запропонована комплексна рекламна кампанія на наступний рік. Ціль рекламної кампанії - збільшити кількість контактів із цільовою аудиторією як підціль збільшення кількості продажів освітніх послуг. Тому цільовою аудиторією в межах рекламної кампанії є лише потенційні абітурієнти та особи, що можуть мати вплив на їх вибір. Запропоновані рекламні повідомлення для кожної із цих груп, що дозволить зосередити увагу цільової аудиторії на тому, що їх найбільше турбує.

Оптимальними інструментами, щоб донести рекламне повідомлення до молоді, є рекламні інструменти, що пропонує мережа інтернет. Тому слід звернути увагу на рекламу від Яндекс. Директ, Гугл. Адсенс та сервіс Вконтакті. Проведено підбір ключових слів та здійснено планування рекламної діяльності у кожній із цих пошукових систем.

Визначено, що загальний бюджет рекламних заходів КНТЕУ в 2016 році становитиме 6 728 821 грн., основний обсяг з яких піде саме на рекламу у мережі Вконтакті. Яндекс Директ виявився найбільш дешевим напрямком, що дозволяє отримати контакт із цільовою аудиторією за найменшою ціною. Загальна очікувана кількість додаткових контактів із цільовою аудиторією становитиме 4532 тисяч. Якщо припустити, що незначна частка із тих, хто отримає рекламне повідомлення, захоче вступити у ВНЗ, то приріст студентів буде значним та відчутним. Тому пропоновану рекламну кампанію слід рекомендувати до реалізації у практиці діяльності КНТЕУ.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.