Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 90

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного аналізу теоретичних та практичних аспектів функціонування брокерів на ринку цінних паперів сформульовані наступні висновки та рекомендації:

  1. Визначено сутність поняття брокерської діяльності. На основі вивчення вітчизняного законодавства та думок різних науковців сформульоване власне визначення брокера – це комерційне підприємство, яке отримало ліцензію торгівця цінними паперами від регулятора фондового ринку, і здійснює цивільно-правові угоди на фондовому ринку за дорученням своїх клієнтів за рахунок власних коштів клієнтів або ж за рахунок кредитних коштів, що отримані клієнтами. Брокерська діяльність може бути разовою по відношенню до окремо взятого клієнта або постійною. Здійснюється брокерська діяльність лише за умови наявності ліцензії, проте вітчизняне законодавство визначає вичерпний перелік окремих операцій, які не потребують цього.
  2. Надана характеристика окремих видів брокерської діяльності. На основі проведеного дослідження виділені основні види діяльності брокера. За функціональною ознакою можна виділити п’ять основних видів діяльності, які виконує кожен із брокерів: надання посередницьких послуг, маржинальне кредитування, депозитарні операції, довірче управління та надання інших видів послуг. Існує значна кількість і інших класифікацій брокерської діяльності в Україні. Щодо видів інформації в процесі здійснення брокерської діяльності, то її можна розділити на вхідну та вихідну. Вихідною інформацією брокера є інформацію про нього, що публікується у ЗМІ, його звітність та адміністративні дані.
  3. Вивчено організаційно-правові засади функціонування брокерів на ринку цінних паперів. Сформульовані особливості організаційно-правових засад функціонування ринку брокерських послуг. Основну роль у сфері регулювання ринку відіграє НКЦПФР. Формами державного регулювання брокерської діяльності на ринку цінних паперів є прийняття законодавчої бази, видача ліцензії на здійснення брокерської діяльності, регулювання брокерської діяльності банків, контроль за дотриманням брокерами законодавства та багато інших. Аналіз сучасних наукових видань дозволив систематизувати основні проблеми у досліджуваній сфері: недосконале інформаційне забезпечення процесу, низька довіра до брокерів через наявність багатьох прийомів обманювання клієнтів, складна економічна та політичні ситуація, що знижують ділову активність брокерів, мінливі вимоги держави до брокерів тощо.
  4. Сформульовано алгоритм проведення аналізу брокерської діяльності. Запропонований авторських алгоритм до проведення аналізу брокерської діяльності. Основними етапами процесу є аналіз розвитку брокерської діяльності у світі, аналіз загальних тенденцій, що визначають розвиток фондового ринку в Україні, аналіз динаміки розвитку брокерської діяльності, визначення ролі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, встановлення причин виявленого стану брокерської діяльності в Україні та світі, систематизація основних проблем у сфері брокерської діяльності в Україні.
  5. Оцінено розвиток брокерської діяльності у світі. Світовий ринок брокерських послуг активно розвивається – це стосується як брокерських послуг на розвинених ринках, так і брокерських послуг на ринках, що розвиваються. Однакова динаміка розвитку свідчить про значну глобалізацію. Загалом у 2008-2009 роках спостерігається спад попиту на послуги дилерів, протягом 2010-2012 років – певна стабілізація ринку, а в 2012-2015 роках – відновлення зростання. Факторами такого зростання є як державна пропаганда (Китай), так і відновлення економічного зростання (США). Визначено, що факторами стабільності та довіри до ринку є висока активність самих брокерів, створення ними саморегульованих організацій тощо. На даний час спостерігаються тенденції структурних зрушень у сфері брокерства. Зокрема відбувається активна інформатизація процесу, зростає онлайн торгівля, відбуваються процеси злиття та поглинань, усунення неефективних та недобропорядних брокерів, зниження дохідності галузі, зміна акцентів при формуванні ціни за послуги брокера тощо.
  6. Проаналізовано брокерську діяльність на ринку цінних паперів України. Вітчизняний ринок брокерських послуг деградує. Частина брокерів працює в умовах окупації, обсяг та ліквідність фондового ринку знижується, дохідність за цінними паперами є низькою порівняно із альтернативними інструментами. Також частина брокерів немає необхідного обсягу регулятивного капіталу, який би відповідав встановленим регулятором вимогам. Крім цього наявна традиційна недовіра українців до фінансових інститутів. Усе це в сукупності призводить до зниження обсягу ринку брокерських послуг в Україні.
  7. Визначено проблеми брокерської діяльності на ринку цінних паперів в Україні. Проблема активізація роботи брокерів на ринку цінних паперів пов’язана не стільки з роботою самих торгівців цінними паперами, як з недоліками вітчизняного фондового ринку та економіки загалом. Для їх вирішення необхідно запровадити забезпечити ефективну роботу рейтингових агентств, підвищити ліквідність ринку цінних паперів, удосконалити механізм іпотечного забезпечення, законодавчо унеможливити маніпулювання цінами на фінансові інструменти та використання інсайдерської інформації і т.д. Зі сторони брокерів також повинні бути вжиті кроки для інтенсифікації їхньої діяльності.
  8. Запропоновано використання зарубіжного досвіду діяльності брокерів на ринку цінних паперів. На основі виявленої проблеми низької довіри до вітчизняних фондових брокерів та на основі вивчення зарубіжного досвіду сформульований оптимальний напрямок подальшого удосконалення практики надання брокерських послуг. Розвитку такого сегменту ринку як страхування фондового брокера від помилок, упущень та недбалості дозволить підвищити довіру до ринку брокерських послуг загалом та до брокерів, що користуються такою послугою зокрема. Виявлено, що реалізація такого заходу дозволить підвищити брокеру, що користуватиметься страхуванням, обсяг збуту послуг на 7,1 %, що є помітним показником. Для реалізації пропозиції держава повинна закріпити суть та механізм надання страхової послуги у законодавстві.
  9. Сформульовані пропозиції щодо покращення роботи брокерської діяльності на ринку цінних паперів. Для вирішення проблеми низької довіри та подібних проблем запропоновано реалізувати заходи вирішення проблеми недотримання вимог регулятора за одною із трьох пропозицій, створення банку даних брокерів. Пропонований алгоритм вирішення проблеми наявності брокерів із низькою сумою регулятивного капіталу дозволить зменшити кількість таких підприємств з 20 одиниць до нуля у 2016 році. Для вирішення проблеми відсутності якісних паперів для торгівлі брокерами запропоновано створити умови торгівлі в Україні зарубіжними цінними паперами. Низьку фінансову грамотність можна виправити шляхом здійснення державної пропаганди фондового ринку. Сукупність заходів дозволить підвищити довіру до ринку брокерських послуг.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.