Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 91

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

У межах дослідження управління рекламною діяльністю в міжнародному бізнесі виконано такі завдання та запропоновані напрямки дії:

  1. Визначено сутність та види реклами в міжнародному бізнесі. На основі аналізу думок різних вітчизняних та зарубіжних науковців сформульоване власне визначення сутності реклами - це інформація про особу чи товар, розповсюджена на платній основі, що приймає зрозумілу для цільової аудиторії форму та яка сприяє досягненню вищого обсягу збуту, підвищенню лояльності клієнтів, досягненню інших маркетингових цілей. Основними видами реклами у міжнародному бізнесі є друкована реклама, реклама в пресі, реклама на радіо і телебаченні, інтернет-реклама, зовнішня реклама, пряма поштова реклама, сувенірна реклама тощо.
  2. Розглянуто організацію управління рекламним процесом в інформаційно-комунікаційних мережах. Вказано, що основними етапами управління рекламним процесом є формування цілей реклами, оцінка факторів, що впливають на рекламну діяльність, розробка стратегії рекламування, складання і розподілу кошторису витрат, оцінка рекламної діяльності. Діяльність у інформаційно-комунікаційних мережах включає в себе такі ж етапи. За допомогою мережі Інтернет маркетолог може вирішити такі задачі як дослідження ринку, проведення рекламної діяльності, продаж товарів та послуг. Інформаційні продукти, що наявні на ринку, дозволяють автоматизувати процес управління рекламними кампаніями, збору статистики щодо рекламної діяльності, коректування поточної рекламної діяльності тощо.
  3. Систематизувано основні види реклами та методику оцінки їх ефективності у мережі Інтернет. Виділені основні види інтернет-реклами - профільні Інтернет-ресурси, е-mail маркетинг (директ мейл), розміщення банерів та тізерів, реєстрація у каталогах та просування у пошукових системах, участь у рейтингах, реклама у соціальних мережах, відео-реклама, контекстна реклама, спеціальні UGC проекти. Щодо критеріїв ефективності інтернет-реклами, то виділяють комунікаційну, економічну та медіаметричну ефективність. У процесі аналізу застосовуються такі коефіцієнти як CTR, CTB, CTI.
  4. Надано характеристику сучасного рекламного середовища в умовах розвитку ІКТ. На ринку реклами спостерігаються значні структурні зрушення. В умовах постійного зростання витрат на рекламу в Інтернеті та скорочення обсягу витрат за всіма іншими напрямками, частка витрат на рекламу в Інтернеті зростає з 18,03 % у 2013 році до 25,77 % у 2015 році. Реклама в Інтернеті набуває значної популярності через ряд переваг, якими володіє. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій поряд із складною економічною ситуацією є одним із головних факторів таких тенденцій. Перш за все, поява нових відео каналів та радіо станцій в Інтернеті призводить до зниження популярності телебачення, а відповідно і вартості реклами на ньому. Доступність музики в мережі та активний розвиток подкастів призвів до зниження популярності радіо, а відповідно і реклами на радіо. Повільне відмирання друкованих видань та підвищення популярності інтернет-видань також веде до зниження обсягу реклами у традиційних ЗМІ. Тобто вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій є значним.
  5. Проведено аналіз та тенденції розвитку рекламної діяльності у мережі Інтернет. Аналіз тенденцій розвитку рекламної діяльності у мережі Інтернет довів, що цей сегмент рекламного ринку постійно розвивається. На відміну від інших, його ємність постійно підвищується. Найбільш важливими видами Інтернет-реклами є банерна реклама, реклама у пошуку та реклама у відео. Аналіз факторів розвитку рекламного ринку дозволив виявити, що у своїй сукупності зовнішні фактори здійснюють нейтральний вплив на розвиток ринку Інтернет-реклами, а фактори безпосереднього впливу загалом стимулюють розвиток ринку рекламу. Основними викликами є зростання кількості підключень програм, що блокують рекламу та зниження платоспроможності української аудиторії Інтернету.
  6. Здійснено оцінку конкурентоспроможності інтернет-реклами в Україні в процесі становлення інформаційного суспільства. Аналіз конкурентоспроможності рекламних напрямків дозволив виявити, що реклама в мережі Інтернет характеризується найвищим показником конкурентоспроможності. Таким чином, цей напрямок проведення рекламної кампанії є найбільш привабливим для рекламодавців. Зокрема до переваг рекламної діяльності відносяться: високе охоплення, помірна вартість контакту з аудиторією, можливість оперативно коректувати рекламну кампанію, можливість отримати негайний відгук при проведення рекламної кампанії, надає можливості більш ефективного планування рекламної діяльності на наступні періоди тощо.
  7. Запропонувано креативний підхід в ідентифікації рекламної діяльності сучасного підприємства. Розглянута поточна рекламна діяльність піар-агентства «Практик» і виявлено, що активність залишається стабільною протягом 2013-2015 років. Рекламний бюджет становив 100 тис. грн. в рік протягом усього періоду. Виявлені негативні сторони рекламної діяльності компанії – обмежений перелік фахових видань, в яких міститься реклама та непристосованість Інтернет-ресурсів до Інтернет-реклами. Розглянуто альтернативні напрямки подальшого розвитку та запропоноване креативне рішення щодо забезпечення подальшого розвитку компанії. Слід активізувати рекламну діяльність на вітчизняному та зарубіжному ринках, що дозволить досягати поставлених компанією цілей.
  8. Вказано на шляхи підвищення ефективності рекламних стратегій підприємства в міжнародному конкурентному середовищі. В межах нової рекламної стратегії на міжнародному ринку визначена місія на цілі діяльності піар-агентства «Практик» у 2016 році. Основними цілями є підвищення пізнаваності на міжнародному ринку, збільшення кількості контактів із цільовою аудиторією, отримання нових замовлень тощо. Цільову аудиторію розподілено на три основні сегменти: інші малі та середні підприємства, компанії у сфері готельного бізнесу, професійні агентства по піару. Запропоновані рекламні повідомлення, що транслюватимуться для кожної із цих груп. Основними діями на міжнародному ринку повинні стати: розробка нового сайту (який також використовуватиметься і в межах рекламної діяльності на українському ринку) та участь у рекламних мережах на умовах CPS. Компанія виплачуватиме 20 % власникам сайтам у випадку, якщо останні забезпечать додаткове замовлення. Доведена висока надійність такої пропозиції, адже витрати на рекламу зростатимуть лише при збільшенні доходу від компаній на міжнародному ринку.
  9. Визначено можливості імплементації світового досвіду управління рекламною діяльністю в Україні. Запропоновано використовувати можливості таргетування та показувати рекламу лише зацікавленій аудиторії. Для цього підходить реклама у мережах Google Adwords та Яндекс. Директ. Запропонований перелік ключових слів, рекламні оголошення для різних сегментів вітчизняного ринку тощо. Розрахований бюджет в межах оновленої рекламної стратегії для внутрішнього та зовнішнього ринків. Виявлено, що він зросте на 86,18 %, а кількість контактів із цільовою аудиторією – на 37,22 %. Розбито бюджет на місяці, що дозволить краще контролювати напрямки його витрачання. Як результат, фінансові показники компанії відновлять зростання.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.