Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 101

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів товарної реклами виробничого підприємства ТОВ "ТФ КАБЕЛЬ" було досягнуті наступні завдання:

  1. Визначено поняття та специфічні особливості формування товарної реклами на B2B ринку. На основі розглянутих думок різних науковців сформульоване власне бачення товарної реклами на B2B ринку – це інформація про товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена для досягнення маркетингових цілей компаній на професійному ринку товарів. Вона містить детальну інформацію про товар та націлена на різні групи учасників процесу продажу-купівлі. Існує значна кількість особливостей такої реклами. По-перше, цільовою аудиторією завжди є корпоративний клієнт. По-друге, конкуренція на каналах розповсюдження професійної реклами про товар є завжди високою. По-третє, для цільової аудиторії характерна часткова психологічна закритість від рекламного впливу. По-четверте, доцільно застосовувати лише раціональні, економічні докази у рекламних повідомленнях. По-п’яте, при планування реклами на цьому типі ринку необхідно дуже детально вивчити клієнта, зрозуміти його бізнес-потреби.
  2. Охарактеризовано основні види медіа каналів для розміщення товарної реклами виробничого підприємства. Основними п’ятьма є реклама у друкованих виданнях, зовнішня промислова реклама, каталоги продукції, інтернет-реклама, пряма реклама. Інші канали розповсюдження рекламних повідомлень не є ефективними на товарному професійному ринку. Каналом просування реклами номер один є реклама у ділових фахових виданнях, адже концентрація цільової аудиторії серед читачів є найвищою. Перспективним є використання можливостей мережі Інтернет, адже цей інструмент дозволяє вибірково підходи до питання транслювання рекламного повідомлення для різних сегментів цільової аудиторії.
  3. Систематизовано методи оцінки ефективності проведення рекламної кампанії виробничого підприємства. Визначено основні види ефективності проведення рекламної кампанії виробничого підприємства. Зокрема виділяють соціальну та економічну ефективність; моментальну, середньострокову та довгострокову; медіаметричну, комунікативну та економічну; абсолютну та порівнювальну тощо. До основних методів оцінки ефективності проведення рекламної кампанії виробничого підприємства відносяться fMRI, пупіллометрія, гальванометр, аудіометр, еye-tracking, методи складних імітацій, метод абсолютних та відносних показників. Найважливішим є метод абсолютних та відносних показників, адже він дозволяє підійти до оцінки рекламної кампанії як до інвестиційного процесу.
  4. Надано характеристику маркетингового середовища та маркетингової діяльності ТОВ «ТФ Кабель». Загалом підприємство функціонує на ринку України протягом тривалого часу, а зарубіжна материнська компанія надає фінансову, методичну та технічну підтримку. Проведено детальний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища та виявлено, що у своїй переважній більшості фактори зовнішнього впливу негативно діють на компанію. Проблеми виникають через зниження ділової активності в країні, зниження доходів у галузях основних клієнтів, підвищення конкурентної боротьби на ринку дроту та кабелю тощо. Маркетингова політика підприємства передбачає максимальне задоволення потреб клієнтів, а тому фінансові показники були стабільними порівняно із даними конкурентів.
  5. Проведено детальний аналіз рекламної діяльності підприємства ТОВ «ТФ Кабель». Основними трьома напрямками товарної реклами ТОВ «ТФ Кабель» на професійному ринку у 2014 році були реклама у ділових та фахових виданнях, пряма реклама в Інтернеті, брошури, каталоги тощо. 91,403 % усіх витрат у 2014 році припадають на рекламу у друкованих фахових виданнях. Окрім цього, 8,161 % припадає на витрати на рекламу у довідниках, каталогах та брошурах. Ще 0,436 % - це витрати на рекламу та підтримку рекламних каналів в мережі Інтернет. Через неактивне використання інструментів мережі Інтернет, компанія недоотримує частину доходу, а тому важливо ліквідувати цей недолік. Виявлено, що канал просування реклами «Яндекс Директ» є низькоконкурентним, а тому можна очікувати наявності дешевих контактів із цільовою аудиторією.
  6. Оцінено ефективність товарної реклами та комунікаційної діяльності підприємства ТОВ «ТФ Кабель». Загалом дохідність компанії постійно скорочується, що свідчить про певні проблеми у сфері проведення комунікаційної політики підприємства. Така динаміка спостерігається в умовах постійного зростання рекламного бюджету. Так якщо у 2012 році лише 1,21 копійка витрат на рекламу припадала на кожну гривню проданої продукції без урахування ПДВ (чистого доходу), то у 2013 році значення показника становило 1,28 копійки, а у 2014 році – 1,39 копійки. Усе це свідчить про зниження ефективності товарної реклами та комунікаційної діяльності підприємства ТОВ «ТФ Кабель». З іншої сторони, показники конкурентів погіршувалися більш стрімкими темпами, а тому таку динаміку можна пояснити зменшення обсягу ринку. Також виявлено, що ефективність окремих каналів розповсюдження реклами не є високою. Наприклад, вартість контакту з аудиторією через «Энциклопедия строительства и ремонта» є низькою. Також наявні сумніви щодо ефективності постійної трансляції рекламних повідомлень по аудиторіям газет Ділова столиця та Бізнес.
  7. Обґрунтовано основні напрями щодо удосконалення товарної реклами виробничого підприємства ТОВ «ТФ Кабель». Запропоновані три напрямки подальшого удосконалення товарної реклами виробничого підприємства ТОВ «ТФ Кабель»:

- інтенсивне використання реклами  в рекламних мережах  Яндекс Директ та Google Adwords. Річний бюджет на цей напрямок становитиме 154 470,6 грн. у наступному році, а очікувана кількість показів рекламного повідомлення протягом усього року становитиме 283 212 разів. Очікувана кількість людей, що перейде по рекламному оголошенню становить 21 492 осіб;

- заміна компанії, що займається підтримкою сайту та його просуванням у пошукових системах. Для просування сайту у пошукових системах доцільно звернутися до компанії Turboseo. Вартість послуги для тематики ТОВ «ТФ Кабель» становить 4 тис.грн. в місяць або 48 тис.грн. в рік. Ця компанія знаходиться на першому місці у Google по запиту «просування сайту», що свідчить про вкрай високий професіоналізм працівників;

- оптимізація реклами у фахових ділових виданнях, зменшення витрат за найменш ефективними напрямками. Зокрема доцільно зменшити витрати на рекламу у журналі «Энциклопедия строительства и ремонта» до нуля та знизити витрати на рекламу у виданнях Ділова столиця та Бізнес у два рази, що зменшить кількість контактів у чотири рази.

  1. Здійснено розробку рекламної стратегії для підприємства ТОВ «ТФ Кабель». Визначено, що ціллю оновленої рекламної стратегії є підвищення кількості цільових контактів до 150 000. Виділено сегменти в межах цільової аудиторії: оптові торговці, які в подальшому перепродають продукцію компанії, будівельні компанії, телекомунікаційні компанії, енергетичні компанії, компанії, що виготовляють електроніку. Виділені основні потреби та вигоди від продукції компанії для кожного із сегменту. На основі потреб та вигод, а також з урахуванням ситуації на ринку, запропоновані рекламні повідомлення, що транслюватимуться для кожного сегменту. Таке відмінне позиціонування в межах кожного із сегментів дозволить підвищити ефективність рекламної кампанії. Розділено канали просування реклами у розрізі сегментів цільової аудиторії. Розрахований рекламний бюджет на наступний рік, який становить 4 864 231,6 гривень. Рекламні заходи в межах розробленої стратегії деталізовані та розбиті по місяцях. Призначені відповідальні за реалізацію оновленої рекламної стратегії. Відповідальність нестиме безпосередньо директор, основні аналітичні дії здійснюватиме аналітик по рекламі, а оперативне управління рекламною кампанією здійснюватиме менеджер по рекламі.
  2. Визначено підходи до оцінки результативності запропонованої рекламної стратегії для підприємства ТОВ«ТФ Кабель». Сукупність заходів дозволить знизити витрати на рекламу на 27,8 %. Незважаючи на зниження контактів із зовнішнім світом, кількість контактів саме із цільовою аудиторією зросте з 882 282 одиниць за рік до 1 057 124 одиниць за рік. За інших рівних умов результатом таких дій буде підвищення чистого прибутку з 6738 до 8275,5 тис. грн.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.