Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 110

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

У дипломній роботі на підставі проведеного дослідження підприємства збутової сфери ТОВ «EFF» здійснено теоретичне узагальнення і практичне вирішення актуальної наукової проблеми удосконалення процесу управління розвитком маркетингом підприємства. Основні висновки, зроблені в результаті дослідження полягають в наступному:

  1. Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з комплекс­ного дослідження ринку, тому що воно орієнтоване на задоволення потреб споживачів. У ході цього дослідження проводиться вивчення поведінки споживачів, їх смаків та уподобань, потреб, споживчих переваг, мотивів, що спонукають їх купувати товар, і це дозволяє підприємству якнайкраще задовольняти їх потреби. Дослідження ринку також передбачає вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові можливості і визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг.

Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких підприємство прагне задовольнити. Притому використовують дуже важливий маркетинговий прийом – сегментацію ринку, тобто розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, характеристиках та поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для подальшої співпраці, значить, воно знайшло свою «нішу» на ринку.

Після необхідно зробити позиціонування товару на ринку, тобто чітко визначити, чим товар даного підприємства відрізнятиметься від товарів конкурентів, завдяки яким його характеристикам можна здобути конкурентні переваги у свідомості потенційних споживачів. Прийнявши рішення щодо позиціонування товару, підприємство може розпочинати розроблення комплексу маркетингу. Це одна з фундаменталь­них категорій сучасного маркетингу. Найважливіші елементи його – марке­тинговий комплекс – так звані «4Р»: продукт (product), ціна (price), місце, розподіл чи доставка (place), просування (promotion).

  1. Формуванню маркетингових цілей на підприємстві приділяється дуже велика увага, тому при їх розробці користуються такими правилами:

1) усі маркетингові цілі, незалежно від періоду планування, повинні буди у цифровому вираженні. Так, наприклад, у їх формулюванні необхідно закладати, до якого строку необхідно вийти фірмі на які результати, тобто оволодіння конкретною часткою ринку, забезпечення якого рівня прибутку, обсягу збуту продукції, досягнення якого рівня цін та конкурентоспроможності. Це робиться для полегшення контролю виконання і досягнення цілей, яки поставлені;

2) необхідна чіткість постановки цілей у маркетингу, що дає можливість проводити детальніше планування усієї діяльності та маркетингового бюджету на період, що планується;

3) усі маркетингові цілі на підприємстві повинні бути погодженні між собою, тобто кожна конкретна мета направлена на досягнення сукупного результату. Так, наприклад, якщо стратегічна мета підприємства припускає збільшення частки ринку до п-го відсотка, то тактичні і оперативні цілі будуть сприяти цьому та не можуть пропонувати глобальне підвищення цін на продукцію цієї фірми;

4) формулювання маркетингової мети необхідно здійснювати лаконічно, що надає можливість забезпечити швидке її усвідомлення та впровадження, а маркетинг не терпить гаяння часу;

5) обґрунтованість цілей, що знижує ризик прийняття маркетингових рішень та зближує з ринковою реальністю, а не забезпечує дію фірми у вакуумі.

  1. Зовнішні непрямі фактори негативно впливають на розвиток компанії. Погіршення економічної ситуації призводить до того, що зростає попит на продукцію вітчизняного виробника, а не на продукцію імпортних підприємств. Фактори прямого впливу мають позитивний вплив на «EFF». Кількість великих клієнтів-торгівельних мереж є великою. Партнери-перевізники дозволяють максимізувати логічну діяльність, а комерційні банки допомагають проводити гнучку фінансову політику. Історія співпраці з постачальниками є значною. Конкурентоспроможність компанії є середньою.
  2. наявні можливості для оптимізації маркетингової діяльності у EFF. Організаційну основу процесу складають працівники, що безпосередньо взаємодіють з клієнтами (менеджери з продажів) та маркетологи компанії. Процес просування продукції передбачає використання інструментів стимулювання збуту, реклами, прямого маркетингу тощо. Ціноутворення базується на принципі «витрати плюс», що очікувано як для висококонкурентного підприємства. Місцем продажу є офіс компанії та складові приміщення самих клієнтів. Постачання продукції відбувається як з використанням власних потужностей, так і при сприянні транспортних компаній.
  3. «Євро Фреш Фрут» займається оптовою торгівлею овочами та фруктами. Зовнішні непрямі фактори негативно впливають на розвиток компанії. Погіршення економічної ситуації призводить до того, що зростає попит на продукцію вітчизняного виробника, а не на продукцію імпортних підприємств. Фактори прямого впливу мають позитивний вплив на «EFF», адже історія співпраці з клієнтами, перевізниками, комерційними банками та постачальниками є значною. Організаційну основу процесу управління маркетингом складають працівники, що безпосередньо взаємодіють з клієнтами (менеджери з продажів) та маркетологи компанії. Процес просування продукції передбачає використання інструментів стимулювання збуту, реклами, прямого маркетингу тощо. Ціноутворення базується на принципі «витрати плюс», що очікувано як для висококонкурентного підприємства. Місцем продажу є офіс компанії та складові приміщення самих клієнтів. Постачання продукції відбувається як з використанням власних потужностей, так і при сприянні транспортних компаній. Процес управління асортиментом продукції є ефективним. Про це свідчать високі показники рентабельності, що постійно зростають, а також постійне зростання оборотності запасів – з 8,4 у 2012 році до 13,8 у 2014 році. В процесі подальшого планування оптимальної структури асортименту потрібно врахувати фактор сезонності, який є відчутним та становить 29 пунктів, а також постійну мінливість попиту на продукцію компанії.
  4. запропоновано удосконалити наявний асортимент продукції компанії на основі результатів ABC та XYZ аналізу. Визначені основні види продукції, розмір запасів яких потрібно зменшити у 2015 році. Збільшити потрібно лише обсяг запасів цитрусових, бебі овочів та абрикосу. Обґрунтована пропозиція оптимізації структури асортименту дозволить вивільнити 368,9 тис.грн. Економічний ефект в такому випадку становитиме 73,78 тис.грн. Виділені споживачі, що орієнтовані на той чи інший вид продукції, що дозволить в майбутньому проводити процес планування формування асортименту більш ефективно.
  5. Запропонований оптимальний асортимент продукції підприємства. Доцільно зменшити запаси таких видів продукції як персик, овочі, екзотичні продукти, яблука, ягоди, гриби, коріння, квіти і листки, трави і салати, виноград, груша, ківі, нектакот, айва, нектарин, шарон, черешня, різне, а збільшити запаси таких видів продукції як цитрусові, бебі овочі, абрикос. Це забезпечить безперервний збутовий процес і в той же час – вивільнить частину фінансових ресурсів компанії у розмірі 368,9 тис. грн. Якщо припустити, що ці кошти будуть направлені у банк на формування банківського вкладу, то економічний ефект пропозиції становитиме 74,78 тисяч гривень. Проведений також аналіз потреб клієнтів та визначено, що основним товаром, який купуватимуть великі роздрібні торгівельні мережі є найбільш поширені види фруктів та овочів – яблука, груші, цитрусові і т.д. Щодо групи клієнтів «оптові бази», то вони зацікавлені у всіх наявних у компанії товарах, адже вони перепродають товари ресторанам, кафе тощо. Проведений детальний аналіз сегментів ринку, на які могло б вийти підприємство «EFF». Вивчені такі сегменти як готелі, малі роздрібні торгівельні точки, продаж кінцевому споживачу через власний сайт, ресторани та кафе, інші інтернет-магазини продуктів харчування. Згідно результатів TOPSIS та SAATI-аналізу, найкращим напрямком виходу на новий ринок є ринок фруктів та овочів для готелів.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.