Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 122

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В ході проведення вивчення нематеріальних засобів стимулювання персоналу на сучасному підприємстві, виконані наступні попередньо поставлені завдання:

  1. Визначено сутність та надана характеристика нематеріальних стимулів. Сформульовано, що нематеріальна мотивація – це процес спонукання працівників підприємства до більш ефективної та якісної роботи на основі застосування методів, які не призводять до прямого підвищення їх матеріального благополуччя. Характерними особливостями нематеріальних стимулів є низька сума витрат на їх використання, висока лояльність, що формується під їх впливом, відсутність негативної реакції у випадку припинення їх впливу, стабілізація трудового колективу тощо.
  2. Охарактеризований процес формування системи нематеріального стимулювання. Він складається із таких етапів як дослідження поточного стану нематеріальної мотивації персоналу, формування цілей та завдань нематеріальної мотивації, сегментування працівників на цільові групи для підбору заходів для кожної з груп, підбір заходів нематеріального стимулювання працівників для кожної групи, виконання плану нематеріального стимулювання, моніторинг нематеріального стимулювання та оперативне внесення змін, оцінка ефективності системи за результатами року та внесення змін.
  3. Вивчений зарубіжний досвід у сфері нематеріальних стимулів. Загалом зарубіжний досвід не є більш різноманітним, адже всі методи, що використовуються закордоном протягом року з моменту їх появи перекочовують в Україну. Проте унікальним є досвід використання нематеріального стимулювання та тривалість застосування таких заходів. Виділені найбільш популярні заходи нематеріального стимулювання, що включають зокрема навчання та підвищення кваліфікації, інформування, похвалу, коучинг, організація корпоративних заходів, мотивуючі наради, можливість прийняття важливих рішень, делегування повноважень, охорона праці, нормування праці, додаткові відпустки, юридичне закріплення трудових відносин, банк неробочих днів.
  4. Надана загальна організаційно-фінансова характеристика підприємства ПАТ «Сан ІнБев Україна», яке було обране для практичного аналізу використання нематеріальних методів стимулювання на прикладі суб’єкта господарювання. Загалом воно є складовою частиною міжнародної корпорації «Anheuser-Busch ІnBev», до портфелю якої входять більше 200 всесвітньовідомих, національних та регіональних пивних брендів. ПАТ «САН ІнБев Україна» займається виробництвом та дистрибуцією пива. На сьогодні частка компанії на ринку пива становить близько 31,9%, тобто є беззаперечним лідером в Україні. На найвищому рівні підбір та переміщення персоналу, зокрема членів правління здійснюють збори акціонерів. Щодо структури головного офісу, то уся повнота влади знаходиться у руках директора, якому підпорядковуються директори відповідних напрямків, які власне й застосовують основний обсяг адміністративних заходів по відношенню до своїх підлеглих. Основні функції у сфері нематеріального стимулювання знаходяться в руках відділу управління персоналом. Виявлено негативні тенденції та явища щодо побудови системи управління персоналом підприємства. Зокрема частка управлінців постійно зростає, в той час як кількість виробничого персоналу скорочується.
  5. Охарактеризована практика застосування нематеріальних стимулів на підприємстві ПАТ «Сан ІнБев Україна». У компанії використовуються такі, як:

- інформування через внутрішню пошту та сайт www.suninbev.com.ua/ua/;

- створення внутрішніх нормативно-правових актів, що забезпечують впевненість працівників у завтрашньому дні;

- створення належної системи охорони праці відповідно до внутрішнього наказу директора «Про охорону праці ПАТ «Сан ІнБев Україна»;

- нормування робочого часу, обмеження впливу негативних факторів на робочому місці працівника;

- стажування у центральному офісі компанії для підвищення кваліфікації;

- підвищення кваліфікації працівників для забезпечення їх професійного росту;

- підготовка власних кадрів в організації через їх індивідуальне чи групове навчання у навчальних закладах або на підприємстві;

- планування кар’єри працівників;

- відпочинок працівників у межах, що визначені вітчизняним трудовим законодавством;

- окремі елементи гнучкого робочого часу, неявка із дозволу адміністрації;

- визнання заслуг. 

  1. Проведено оцінку ефективності нематеріальних стимулів на підприємстві ПАТ «Сан ІнБев Україна». Постійно знижується продуктивність праці. Виявлені проблеми у сфері використання робочого часу – частина часу була невідпрацьована через тимчасову непрацездатність та з інших причин. 29 % працівників висловилися про відсутність професійного зростання, 16 % - про невпевненість у завтрашньому дні, 15 % - недостатності робочого часу, 14 % - про проблеми у сфері охорони праці.
  2. Тому розроблено систему нематеріальних заходів для підвищення ефективності роботи персоналу. Розроблено систему нематеріального заходів для підвищення ефективності роботи персоналу. Запропоновані три основні напрямки оптимізації цієї сфери. Для скорочення втрат робочого часу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності необхідно внести зміни у нормативні акти, що регулюють цю сферу. Доцільно переглянути нормативи робочого часу та нормативи впливу негативних факторів на працівників. Доцільно провести додатковий інструктаж з охорони праці. Заходи адміністративного заохочення доцільно застосувати до працівників, яким не характерні шкідливі звички. Усе це направлено на скорочення втрат робочого часу. Окрім цього, як було визначено у першому розділі, чітке регламентування заходів впливу на працівників дозволяє підвищити ефективність їх застосування. Тому пропонуємо прийняти положення «Про адміністративні штрафи», де необхідно чітко визначити перелік дій чи бездіяльності у зв’язку з якими до працівника застосовується догана. Зокрема доцільно здійснювати у випадку крадіжки продукції, порушення технологічної дисципліни, незабезпечення умов для ефективної реалізації продукції, недодержання затверджених норм витрат сировини, матеріалів тощо. Запропоновано удосконалювати сферу підвищення кваліфікації персоналу. Запропоновано створити власний навчальний клас і вже на його основі проводити навчання персоналу. Зокрема доцільно запрошувати тих фахівців з ВНЗ, які вже проводять навчання персоналу підприємства. Також запропоновано залучити до викладання власних спеціалістів (у тих галузях знань, в яких наявні хороші спеціалісти-практики).
  3. Запропоновано напрямки використання зарубіжного досвіду у сфері нематеріального мотивування. За прикладом західних країн доцільно запропонувати вільний робочий графік та тих категорій, перебування яких на підприємстві протягом робочого дня не є обов’язковим. Це підвищить стимул до ефективної роботи за рахунок значної самодисципліни. Запропоновано розробити додатковий модуль на сайті, що дозволить створити та застосовувати «банк неробочих днів». Суть пропозиції в тому, що працівник зможе завчасто зайти на сайт та обрати для себе неробочі дні в межах свого банку неробочих днів. Після затвердження цих днів менеджером додаткові узгодження непотрібні.
  4. Здійснено оцінку впливу запропонованих заходів на функціонування ПАТ «Сан ІнБев Україна». Загалом сукупність заходів призведе до скорочення трудомісткості продукції на 12,5 %. Також буде скорочено прогнозований показник плинності кадрів з 28 % (у випадку відсутності змін у сфері нематеріального стимулювання) до 19 %. Чистий прибуток компанії все ще буде від’ємним, проте цей показник скоротиться з -401 147 тис.грн. до -388 285 тис.грн. Рівень задоволеності працею серед працівників зросте з 56 % до 63 %.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.