Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 101

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки та пропозиції:

- визначена сутність та зміст процесу виведення товару на новий ринок. У широкому розумінні це поняття означає весь процес від розробки нового товару до безпосереднього продажу на новому ринку. У вузькому розумінні – це процес планування, розповсюдження та подальшого контролю та аналізу появи товару чи послуги на новому ринку. Принципами виведення товару на новий ринок є принцип варіативності рішень, принцип прозорості, принцип інформаційної забезпеченості, принцип стійкості і адаптації, принцип ієрархічності, принцип ефективності управління. Методами виведення товарів на зовнішні ринки є прямий та непрямий експорт, створення спільних підприємств та кооперація, пряме інвестування.

- охарактеризоване маркетингове забезпечення виведення товару на новий ринок: етапи та основні складові. Загалом елементами процесу є дослідження ринку та розробка маркетингової стратегії, передпродажний тест, маркетинговий та збутовий тест на основі продажів, остаточне затвердження політики 4P – визначення ціни, місця, каналів просування та власне продукту, оцінка результату.

- систематизований методичний інструментарій маркетингового забезпечення виведення товару на новий ринок. Важливими методами є SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SNW-аналіз, портфельний аналіз, метод сценаріїв, метод порівнянь, аналіз відносних коефіцієнтів, TOPSIS, SAATI експертний аналіз. Алгоритм вибору цільового ринку передбачає оцінку можливостей освоєння підприємством даного сегмента, оцінка доступності ринку, визначення ринкового потенціалу, фактичної місткості ринку, перспектив розвитку ринку.

- надана маркетингова характеристика ринку та місце на ньому ТОВ «Мобайл Солюшн». ТОВ "Мобайл Солюшн" знаходиться у Київській області. Організаційно-правова форма господарювання – товариство з обмеженою відповідальністю. Підприємство виготовляє шкіряну галантерею та аксесуари для мобільних телефонів. Підприємство є предметно спеціалізованим, тобто випускає кінцеву, готову до споживання продукцію. Фактори непрямого впливу у своїй більшості погано впливають на розвиток компанії, адже рівень доходу клієнтів знижується, об’єм ринку скорочується, умови функціонування підприємств в Україні складні. На противагу цим факторам, фактори прямого впливу загалом позитивно впливають на діяльність компанії. Клієнтами компанії є торгівельні мережи.

- виділені конкурентні позиції ТОВ Мобайл Солюшн на вітчизняному ринку. Компанія відноситься до лідерів ринку, адже частка на ринку чохлів для мобільних телефонів є одною з найвищих. Значення показника становило 10,5 % у 2014 році. Основними конкурентами є Nillkin, Drobak, Black brier. Негативним є скорочення показника конкурентоспроможності протягом останніх років. Факторами, що стримують конкурентоспроможність продукції є недостатнє представлення у найбільш дорогому сегменті, а також певні проблеми у ціновій політиці.  

- описаний процес виведення товару на ринок у ТОВ «Мобайл Солюшн». У процесі виведення товару на новий ринок приймає участь значна частина працівників компанії. Директор є ініціатором цього процесу і саме він приймає рішення про доцільність чи недоцільність виходу на новий ринок. Після того, як директор вирішив розвивати підприємство та нарощувати обсяг збуту за рахунок нових ринків, відбувається власне аналітичний процес підготовки. У цьому процесі приймають такі підрозділи та посадові особи як керівник відділу маркетингу, маркетологи, виробничий підрозділ, фінансово-економічний підрозділ. Охарактеризований розподіл повноважень у межах управління конкурентними перевагами на підприємстві при виведенні товару на новий ринок.

- запропоновані методичні підходи до вибору продукції ТОВ  з метою виведення на новий ринок. На основі застосування методів SAATI та TOPSIS визначено, що оптимальним напрямком для виходу на новий ринок є вихід у сегмент чохлів для мобільних телефонів, що зроблені для LG Spirit. Такий сегмент є найбільш перспективним, адже цей вид товару характеризується найвищою рентабельністю, а добробут цільової аудиторії коливається незначним чином, на відміну від альтернативних товарів, що можуть виготовлятися та продаватися підприємством ТОВ "Мобайл Солюшн". Загалом такий чохол виділяється рядом важливих якостей, таких як можливість використання експрес-функцій телефону, якісне покриття, гарний дизайн тощо. Тобто імовірність успіху такої моделі за кордоном є найвищою.

- удосконалені методичні підходи до вибору продукції ТОВ Мобайл Солюшн з метою виведення на новий ринок. на основі проведеного дослідження визначено, що найбільш привабливою альтернативою є вихід на ринок Польщі. Цей напрямок дозволить максимізувати ефект від розширення обсягу збуту за рахунок інших ринків. Про такий висновок свідчать SAATI та TOPSIS аналіз, а також аналіз за методикою Фірсової. Причиною цьому є найвища місткість ринку порівняно із іншими ринками Східної Європи, доступність каналів збуту тощо.

- складений маркетинговий план виведення продукції Red Point на новий ринок. У процесі складання плану враховані результати попередніх аналізів, тому вихід слід здійснювати на ринок Польщі. Головною маркетинговою ціллю бізнес-плану є збільшення обсягу збуту на 25 тис. одиниць. Необхідно досягнути виручки від реалізації у розмірі 1 300 тис.польських злотих, що становить близько 7410 тис.грн. До сильних сторін продукції Red Point на польському ринку відносяться унікальний дизайн, який дозволяє не тільки захищати телефон, а й використовувати експрес-функції, ціна на інші чохли моделі LG Spirit від інших виробників є вищою при тій же якості, якість матеріалів та виконання роботи у Red Point  є високою. До основних можливостей проекту відносяться активна маркетингова комунікаційна політики компанії LG для просування телефону LG Spirit та зростання добробуту поляків, що підвищує попит на більш дорогі телефони. Продукцію компанії доцільно розповсюджувати через роздрібні мережі офлайн та через онлайн магазини у Польщі, зокрема через Media Merkt Polska, Orange.pl, redcoon.pl, saturn.pl. Виходячи з відмітних особливостей товару, він буде позиціонуватися як найбільш зручний та вигідний чохол для LG Spirit, який проте не обмежує самі функції телефону, незважаючи на його надійний захист від зовнішніх впливів. Запропоновано зробити ціну низькою, а саме 100 польських злотих. Комунікувати доцільно, в основному, через інтернет. Розроблений детальний план комунікації у розмірі окремих місяців на найближчі півроку.  Прогнозується, що чистий прибуток компанії від реалізації пропозиції становитиме 1852,5 тис.грн.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.