Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 89

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В ході дослідження було досягнуто наступних результатів та отримані такі висновки:

  • маркетингова комунікація – це процес передачі інформації від закладу дошкільної освіти до споживачів послуг, працівників, потенційних працівників, громадськості, конкурентів, державних органів, що необхідний для налагодження зв’язку між цими групами учасників ринку та закладом дошкільної освіти. Основними цілями маркетингових комунікацій є підвищення конкурентоспроможності продукції, підвищення збуту послуг та товарів, збільшення кількості клієнтів та партнерів компанії. Автором систематизовано завдання маркетингової комунікаційної діяльності, зокрема сюди відносяться підвищення цінності від продукції та послуг, представлення нового товару, робота з відгуками, формування груп фанів, донесення інформації, підвищення лояльності клієнтів, формування позитивного іміджу, залучення сторонніх осіб до процесу розробки та представлення нових видів продукції;
  • існує значна кількість маркетингових комунікацій, проте основними з них є прямий маркетинг, реклама, особистий продаж, стимулювання збуту, піар та робота з громадськістю, фірмовий стиль, виставки та конференції та сарафанне радіо. Кожна із комунікацій характеризується своїми особливостями, а тому слід уважно підійти до вибору при обґрунтуванні комунікаційної стратегії. Наприклад, здатність доставляти персональне повідомлення у реклами є нижчим порівняно із персональним продажем, проте плата за контакт є значно нижчою. Щодо формування стратегії маркетингових комунікацій, то цей процес складається х таких елементів як формування цілей просування, оцінка факторів, що впливають на комплекс просування, дослідження середовища, розробка стратегії просування, вибір маркетингових комунікацій, складання і розподіл кошторису витрат на просування, оцінка комплексу просування;
  • особливостями побудови маркетингових комунікацій школи раннього розвитку є те, що комунікації повинні бути направлені як на дітей, так і на їх батьків. Неможна досягнути успіху, якщо діти не вважатимуть навчальний заклад хорошим. Найважливішою у цьому плані є комунікація з дітьми через мережу інтернет. Дитина значною мірою схильна до ефекту натовпу, а не ефекту сноба, тому маркетингові комунікації повинні переконувати, що інші діти є також задоволеними закладами. Щодо батьків, то по відношенню до них можуть застосовуватися усі маркетингові комунікації, які доступні і для підприємств іншої сфери. Проте на відміну від інших сфер, форма і зміст комунікації повинні бути стриманими та акцентувати увагу не на ціні, а на безпеці та якості послуг.
  • маркетингове середовище організації є складним, наявна значна кількість елементів прямої та непрямої дії. Макроекономічні фактори чинять суперечливий вплив на організацію, адже інфляція та знецінення національної валюти змушують домогосподарства перерозподіляти витрати, а витрати на дошкільне навчання не є першочерговими. З іншої сторони, у Києві економічна ситуація є відносно хорошою, а тому можливим є зростання попиту на послуги. Щодо самої галузі, то в ній спостерігається унікальна ситуація для більшості сфер – попит значно перевищує пропозицію. Це вказує на те, що комунікаційна політика може бути ефективною при мінімальних витратах. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти у місті Києві зростає щорічно. Кількість конкурентів є значною і сюди відносяться державні садки, міні-садки, школи вивчення мов, спеціалізовані заклади, спеціалізовані секції. На матриці «McKincey» — «General Electric» школа раннього розвитку «Мандаринка» знаходиться посередині. Відносини з постачальниками та клієнтами є хорошими, а тому умови для ефективної комунікаційної політики створені;
  • комунікаційна політика школи раннього розвитку "Мандаринка" включає незначний перелік заходів для спілкування з різними групами зацікавлених осіб. Реклама, піар, участь у виставках, фірмовий стиль та прямий маркетинг практично не використовувалися протягом усього періоду 2012 – 2014 років. Сума витрат на маркетингові комунікації була незначною і становила лише 26,8 тис.грн. Основна частка витрат припадає на заходи стимулювання збуту, подарунки партнерам та доплату за підтримку комунікаційних інструментів у мережі. Окрім цих заходів активно використовуються особистий продаж та дитячі конкурси та вистави. Найбільш активними є комунікації школи раннього розвитку "Мандаринка" з батьками, проте активно здійснюється процес комунікації із дітьми, посередниками, партнерами, постачальниками, державними органами влади, потенційними та фактичними працівниками;
  • комунікаційна політика, що направлена на партнерів та на власних працівників була ефективною. Проблемою є вкрай низька ефективність комунікаційної політики. При цьому негативним є як низька сума витрат на комунікації, так і погіршення ефективності витрат на комунікації. Тобто на кінцевий показник впливає як кількісний, так і якісний фактор. Для виправлення тенденції і відновлення зростання суми доходу компанії необхідно проводити продуману та системну комунікаційну політику. В протилежному випадку частка на ринку продовжить знижуватися;
  • маркетингова політика компанії підпорядкована корпоративній і передбачає збільшення обсягу збуту на 25-50 %. Відповідно корпоративна стратегія переслідує досягнення таких цілей як інтенсифікація діяльності із іншими дитячими садками, використання сучасних засобів комунікації у мережі та загальна оптимізація комунікаційної політики у мережі, збільшення кількості контактів із дітьми та батьками. Визначено основні цільові аудиторії, на які будуть направлені комунікації садка – це діти, батьки та партнери закладу. Для цього запропоновано застосовувати ті заходи, які використовувалися протягом попередніх років, а саме стимулювання збуту, сарафанне радіо, фірмовий стиль, особистий продаж, співпраця, участь у заходах;
  • запропоновано захід налагодження стабільної системи моніторингу та роботи з відгуками у мережі. Мета запропонованого заходу - забезпечити позитивну видачу по репутаційним запитам. Завдання - робота з кожним конкретним відгуком. Цю функцію покладено на працівницю, яка працює над сторінками компанії у мережі Інтернет протягом останніх трьох років. Пораховано витрати часу на такі дії та на основі цього показника визначено, що загальний обсяг витрат становитиме 2386,36 грн. в рік. До обов’язків працівниці входять проведення моніторингу відгуків в мережі Інтернет, надання відповіді на позитивні та негативні коментарі на соціальній сторінці, на сайті, на сторонніх сайтах, створення тем на спеціалізованих сайтах із обговоренням якості дитячих садів та згадуванням «Мандаринки» у позитивному контексті. До ресурсів, які слід моніторити, відносяться спеціалізовані жіночі сайти, форуми, що стосуються тематики дитячих садків, сайти про новини районів, в яких знаходиться школа раннього розвитку «Мандаринка», місцеві друкові засоби масової інформації. Очікуваним ефектом буде скорочення кількості сторінок, що формують негативне уявлення про садок з 20 % до 0 %, а кількість сторінок, що формують нейтральне уявлення – з 40 % до 20 %;
  • окрім цього запропоновано захід стимулювання збуту, який повинен значно підвищити ефективність комунікаційної політики. Він називається «Вигідна співпраця для партнерів» і його суть полягає у наступному. Доцільно доплачувати посадовим особам садків-партнерів у випадку, якщо діти цього садка користуються послугами школи «Мандаринка». Наприклад, якщо буде продано додаткових послуг 10 дітям, то посадова особа отримає додаткові 1250 грн. на рік, що є відчутним фінансовим стимулом. Тобто таке заохочення в межах заходу стимулювання збуту буде привабливим для посадових осіб інших дитячих садків, особливо для державних дитячих садків. Було проведено опитування, яке дозволило визначити високу привабливість такого заходу для партнерів. Посадові особи можуть досить точно сказати, яка кількість дітей та батьків скористається пропозицією забезпечення раннього розвитку дитини. Крім цього між посадовими особами садка та батьками наявні хороші відносини із значною довірою, а тому дані прогнозні дані є досить точними і вони свідчать про підвищення суми чистого прибутку у наступному році завдяки цьому заходу на 9671,98 грн. Тобто пропонований захід дозволить значно підвищити рівень фінансового розвитку школи раннього розвитку та дозволить досягнути цілей маркетингової та корпоративної стратегії. Як результат, пропонована комунікаційна стратегія буде ефективнішою за попередню і кожна гривню комунікаційних витрат у 2015 році принесе 22,44 гривні доходу проти 18,2 грн. в 2014 році.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.