Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 106

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Таким чином, у ході дослідження маркетингової комунікаційної діяльності ТОВ «Бюро маркетингових технологій» сформульовані наступні висновки:

  • визначено, що комунікація – це процес передачі інформації від ініціатора до об’єкта. Маркетингова комунікаційна діяльність підприємства – це безперервний та системний процес, що полягає у донесенні маркетингового повідомлення до учасників цільової аудиторії з метою досягнення наперед визначених цілей маркетингової діяльності підприємства. Цілями комунікаційної діяльності є зростання числа покупців і забезпечення конкурентоспроможності організацій. Завданнями комунікаційної політики можуть бути формування позитивного ставлення до компанії, інформування покупців, робота з негативними відгуками та іншим негативом, позиціонування товару на ринку тощо;
  • особливості комунікаційної діяльності рекламних агентств полягає у тому, що якість власної комунікаційної діяльності рекламного агентства виступає візитною карточкою цього агентства для клієнта. Клієнт судить про креативність, якість виконання, збалансованість послуг, які він може отримати від агенції, на основі цієї роботи; необхідним є високий рівень креативності у рекламних повідомленнях, адже кількість професіоналів на ринку є значною. Як результат, важче виділитися серед значної кількості конкурентів; ефективна комунікаційна діяльність рекламного агентства можлива лише в умовах об’єднання зусиль різних структурних підрозділів організації. Лише зусиллям групи висококваліфікованих фахівців можна створити конкурентоспроможну комунікаційну політику; висока контактність у процесі продажу рекламних послуг означає, що спочатку комунікації повинні донести усі переваги компанії до власного персоналу, а вже після цього – до споживачів. Це зумовлено тою особливістю, що маркетологи відповідальні за комунікації розділяють відповідальність разом із менеджментом по збуту;
  • вказано, що ефективність комунікаційної діяльності можна оцінити на основі співвідношення ефекту від комунікацій до витрати на забезпечення комунікацій. Також оцінити ефективність комунікаційної діяльності можна основі сумування результативності окремих елементів комунікаційної політики. Загалом діє простий принцип: чим більше комунікаційних інструментів задіяно, тим ефективнішою буде комунікаційна діяльність;
  • виявлено, що внутрішнє середовище компанії позитивно впливає на ефективність роботи ТОВ «Бюро маркетингових технологій», а зовнішнє середовище – нейтрально-негативно. До сильних сторін рекламного агентства відносяться постійне зростання обсягу чистого доходу рекламного агентства, позитивний фінансовий результат (чистий прибуток додатній протягом 2012-2014 років), чітка комунікаційна та маркетингова політики. Негативний вплив зовнішнього середовища спричинений мінливими смаками споживачів, можливою появою нових конкурентів, значною кількістю активних конкурентів, зростанням темпів інфляції, стрімким зниженням валового внутрішнього продукту, нестабільним курсом гривні, непередбачуваною міжнародною ситуацією та скороченням об’єму ринку реклами;
  • визначено, що в компанії маркетингова комунікаційна політика та комунікаційна стратегія підпорядковуються загальній маркетинговій політиці рекламного агентства. Загалом рекламне агентство проводило агресивну маркетингову політику. Компанія використовує такі комунікації як стимулювання збуту, рекламу, особистий продаж та піар. За кожним із цих напрямків використовується по декілька різних заходів. Комунікації направлені на клієнтів, працівників, потенційних працівників, конкурентів, посередників, партнерів, постачальників та інших. За допомогою поточних комунікацій досягаються такі цілі як дослідження, інформування, зворотній зв'язок, інформаційна підтримка, комерційні операції і т.д.
  • сформульовано висновок про те, що загалом політика управління комунікаціями рекламного агентства була ефективною протягом 2012 – 2014 років. Зниження співвідношення чистого доходу компанії до витрат та співвідношення чистого прибутку компанії до витрат є очікуваним в умовах війни та економічної кризи, а позитивний фінансовий результат свідчить про те, що, все ж, комунікаційна політика є ефективною;
  • у ході планування маркетингової комунікаційної стратегії запропоновано місію рекламного агентства, яка формулюється наступним чином «Ми допомагає клієнтам досягати їхніх маркетингових цілей». Визначено, що загальною корпоративною стратегією буде стримане зростання, а маркетинговою стратегією – диференціація. Відштовхуючись від цього, обрана оптимальна комунікаційна стратегія – стратегія залучення. Цілі комунікаційної політики є типовими, тобто покращення іміджу компанії в очах клієнтів, інформування, збільшення кількості покупок, збільшення кількості людей, що знають про компанію, а також зниження витрат на маркетингові комунікації. Цільовою аудиторією оновленої маркетингової комунікаційної політики визначені клієнти, конкуренти, працівники, потенційні працівники та посередники. Обраними комунікаціями є реклама, стимулювання збуту, особисті продажі, піар та робота з громадськістю.
  • запропоновано оптимізувати поточний план проведення маркетингової комунікаційної діяльності рекламного агентства. Слід припинити рекламувати компанію на зовнішніх носіях та спрямувати зекономлені кошти на рекламу у мережі. Запропонована детальна інструкція щодо цільових груп, частки бюджету, суті рекламних повідомлень та налаштувань таргетування при здійсненні рекламування у мережі. Крім цього, потрібно активніше використовувати інноваційні комунікації у сфері проведення семінарів. Інші заходи повинні проводитися як і в попередні роки. Такий план дозволить знизити витрати на комунікації з 6789 тис. грн. до 6559,5 тис. грн. Це дозволить отримати рекламному агентству вищий чистий прибуток – у розмірі 1515,2 тис.грн. у 2015 році, а не 1327 тис.грн. як у 2014 році. Як результат рентабельність інвестицій у комунікації зросте з 0,195 до 0,231.
  • щодо інновацій у цій сфері, то запропоновано удосконалити проведення семінарів. Суть удосконалення проведення семінарів полягає у тому, щоб замість організовування проведення класичних семінарів від працівників ТОВ «Бюро маркетингових технологій», проводити вебінари у мережі, які є значно більш дешевими та дозволяють скоротити витрати удвічі. На вебінарі у форматі відеоконференції проводяться тренінги з демонстрацією різних навчальних матеріалів, презентацій, документів, аудіо- і відеоматеріалів в реальному часі. Витрати організації в такому випадку скоротяться з 434,3 тис.грн. на проведення семінарів до 204,8 тис.грн. на проведення вебінарів, тобто будуть на 229,5 тис.грн. нижчими.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.