Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 95

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

В ході дослідження отримано наступні висновки та сформульовані такі пропозиції:

  • категорія конкурентоспроможності, з економічної точки зору, є динамічної і містить в собі інтегральну оцінку вподобань та бажань клієнтів. Елементами поняття є ціна, якість, обслуговування тощо. Факторами конкурентоспроможності є як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх відносяться екологічні, економічні, сервісні, виробничі, кваліфікаційні тощо. До зовнішніх відносяться географічні, поведінкові, іміджеві, цінові тощо;
  • управління конкурентоспроможністю продукції означає систематичний, планомірний і цілеспрямований вплив на фактори конкурентоспроможності продукції з метою досягнення бажаного ринкового положення. Наявні такі наукові підходи до управління конкурентоспроможністю як системний підхід, комплексний підхід, процесний підхід, ситуаційний підхід, маркетинговий підхід тощо. Вплив на конкурентоспроможність відбувається на всіх етапах виробництва та продажу продукції. Основними принципами процесу є клієнтоорієнтованість, постійне прогнозування стану ринку, орієнтування на комплексе вирішення проблеми, слідування принципам соціальної відповідальності, фінансування інновацій;
  • щодо методів оцінки конкурентоспроможності, то застосовують графічні методи, матричні методи, методи відносних та абсолютних індикаторів, методи соціологічного опитування, методи опитування експертів та покупців. Одним з найважливіших є метод сценаріїв як такий, що дозволяє прогнозувати вплив пропонованих заходів на майбутній стан конкурентоспроможності підприємства;
  • для аналізу конкурентоспроможності продукції було обрано підприємство ТОВ "Славія-М", яке діє у сфері сільського господарства. Загалом фінансове становище підприємства є задовільним, хоча рентабельність є низькою. Організаційна структура є чіткою, що створює додаткові переваги у роботі. Структура сільськогосподарської продукції є диверсифікованою;
  • технологічні фактори чинять нейтральний вплив на конкурентоспроможність продукції, адже урожайність відповідає середнім по ринку показникам. Кваліфікаційні фактори здійснюють позитивний вплив, адже кваліфікація працівників не повинна бути високою, а більшість менеджерів працює на підприємстві з моменту його створення. Організаційні здійснюють швидше позитивний вплив на конкурентоспроможність, адже структура підприємства є чіткою як і зв’язки між відділами. Дублювання функцій, судячи із організаційної структури, відсутні, що знижує витрати на виготовлення продукції. Управлінські здійснюють позитивний вплив на якість продукції. Інноваційні фактори на підприємстві не простежуються. Підприємство використовує добрива як і інші підприємства, проте нарікань у покупців немає, тому екологічність продукції є посередньою. Фінансові фактори є джерелом зниження ціни продукції, що позитивно вплине на конкурентоспроможність. Сервісна робота не потребує значних витрат часу, адже полягає лише у роботі із оптовими покупцями, які купили неякісний товар. Такий товар завжди повертається, тому негативного впливу на конкурентоспроможність немає.
  • зовнішні фактори чинять нейтральний вплив на конкурентоспроможність продукції ТОВ «Славія М». До сильних сторін відносяться низькі ціни, які є кращими порівняно із більшістю головних конкурентів. Макроекономічні фактори свідчать про погіршення можливостей для розвитку галузі та продажу овочів компанією. Конкуренція значно посилюється, що знижує конкурентну силу картоплі та інших овочів ТОВ «Славія М». Географічні фактори чинять позитивний вплив, адже урожайність землі в Україні є хорошою. Поведінкові та іміджеві чинять нейтральний вплив, адже кінцевий споживач не турбується про те, чий товар він їсть, проте оптовий клієнт компанії працює протягом тривалого часу з ТОВ «Славія М», а тому імідж продукції в його очах є високим;
  • сукупна оцінка факторів конкурентоспроможності свідчить, що підприємство є відносно конкурентоспроможним, а внутрішні та зовнішні фактори швидше стимулюють просування продукції на ринку, ніж стримують його. Проте наявна значна кількість можливостей для посилення конкурентоспроможності. Частка ТОВ «Славія М» є низькою, адже обсяг ринку є значним, а сума чистого доходу компанії – невеликою. У той же час частка компанії на рисунку виросла. У 2012 році частка на ринку картоплі становила 0,011 %, а у 2014 році зросла до 0,03 %. Щодо ринку інших овочів, то частка підприємства зросла з 0,068 % до 0,290 %;
  • процес розробки окремих стратегій підприємства розпочинається із визначення місії, цілей та корпоративної стратегії, а тому автором цей етап планування стратегічних напрямків удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції ТОВ «Славія М» здійснено першим. Визначений стратегічний напрямок удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції ТОВ «Славія М». Спочатку визначена місія компанії, яка полягає у наступному «Ми продаємо якісні та дешеві овочі нашим клієнтам». Визначені основні цілі, до яких належить підвищення обсягу збуту, підвищення рентабельності продукції та інші. На основі матричних методів сформульована загальна корпоративна стратегія, яка полягає у зростанні, підвищенні частки на ринку. Для цього слід обрати конкурентну стратегію широкої диференціації та діяти за такими напрямками як активізація маркетингової діяльності для цілей стимулювання посередників та споживачів, створення власного бренду для виділення серед значної кількості конкурентів, налагодження нових шляхів збуту на внутрішньому ринку. Це дозволить досягнути підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції компанії ТОВ «Славія М»;
  • визначено, що оптимальним напрямком подальшого розвитку є обрання стратегії диференціації. На основі виявлених у другому розділі проблем щодо відсутності активної маркетингової політики, запропоновано два напрямки, які повинні виправити цей недолік. По-перше, слід зайнятися розробкою власного бренду для того, щоб кінцеві споживачі відрізняли продукцію компанії від товарів інших сільськогосподарських виробників. По-друге, потрібно розробити програму комерційного кредитування, яка дозволить посередникам отримати кращі умови купівлі продукції ТОВ «Славія М». Основними відповідальними особами, що будуть приймати участь у реалізації пропозицій, будуть директор, відділ маркетингу, відділ планування та економічного аналізу, керівник з комерційних питань, юридичний відділ та керівник з виробництва. Про це свідчить матриця розподілу відповідальності. Проект диференціації продукції сільськогосподарського виробництва буде реалізовано протягом найближчих двох місяців, починаючи з 01 червня 2015 року. Визначено, що реалізація стратегії диференціації відповідно до запропонованих напрямків, дозволить підвищити обсяг збуту на 7 %, а конкурентоспроможність продукції підприємства зросте з 6,95 балів із 10 у 2014 році до 7,95 балів із 10.      

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.