Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 102

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі проведеного дослідження сформульовані наступні висновки та запропоновані рекомендації:

 1. Аналіз думок науковців дозволив визначити, що товарні операції – це процес купівлі та продажу товарних запасів на споживчому, професійному або державному ринку, що має документальне підтвердження та призводить до зміни права власності на об'єкт продажу. Товарні запаси є невід'ємним елементом організації торгівельних операцій, виконуючи при цьому амортизуючу функцію та економічну функцію. Основними факторами, які впливають на товарні операції підприємства є галузева належність, спеціалізація, стадія життєвого циклу підприємства, рівень професіоналізму та досвіду продавців, економічні умови господарювання, фаза економічного циклу, рівень конкурентоспроможності в сегменті та в економіці в цілому тощо.
 2. Існує значна кількість нормативно-правових актів, що регламентують процес обліку та аналізу товарних операцій підприємств. Сюди відносяться Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Національні стандарти бухгалтерського обліку, Закони Верховної Ради тощо. До негативних моментів відноситься значна кількість нормативно-правових актів, норми яких постійно змінюються. Це погіршує якість роботи бухгалтерів за напрямком обліку товарних операцій. Оптимальним рішенням була б систематизація юридичних норм у цій сфері у єдиний нормативно-правовий акт. Загалом вітчизняна система бухгалтерського обліку товарних операцій рухається в напрямку споріднення з міжнародною системою, а тому більшість норм у національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку є ідентичними.
 3. Проведено аналіз організаційного та економічного розвитку підприємства. Приватне підприємство «Торговий Дім «Едельвейс і К» є юридичною особою за законодавством України та набуває права юридичної особи з часу його державної реєстрації. Вся повнота влади на підприємстві належить засновнику. Приватне підприємство «Торговий Дім «Едельвейс і К» має чітку організаційну структуру, яка покликана виконувати конкретні завдання та працювати з метою отримання прибутку підприємством. Фінансове становище в сучасних складних умовах є задовільним. Незважаючи на поточні події в економіці та політиці, підприємство все ще генерує чистий прибуток для свого власника, а тому стверджуємо, що якість роботи є хорошою.
 4. Проблемою у сфері обліку товарів на підприємстві є вибір не оптимального способу обліку товарів. За результатами аналізу рекомендуємо підприємству подальшому дотримуватися методу розрахунку собівартості запасів при надходженні та вибутті згідно підходу середньозваженої собівартості. Це призводить до мінімізації податкових зобов’язань із сплати податку на прибуток у найближчому періоді, що призводить до максимізації бухгалтерського прибутку. Так за одного і того ж сценарію розвитку подій підприємство сплатило лише 7567,7 тис. грн. податку на прибуток, в той час як за використання методу ФІФО – 7857,9 тис. грн. Така ж ситуація спостерігатиметься у кожному наступному періоді, адже як ми вказували вище, очікується постійне подорожчання запасів, що купуються протягом наступних періодів.
 5. До документального оформлення у ПП «Торговий дім «Едельвейс і К» відносяться такі елементи як товарно-транспортна накладна, прибутковий ордер, рахунок-фактура, інвойс, довіреність, картки складського обліку матеріалів тощо. На підприємстві дотримуються усі вимоги щодо оформлення первинних документів, а жодних проблем у цій сфері не виявлено
 6. Аналітичний та синтетичний облік відбувається на основі 28 рахунку. Також використовуються такі субрахунки як 281 "Товари на складі", 282.2 «Товари в роздрібній торгівлі», 284.2 «Тара в роздрібній торгівлі», 289.2 «Транспортно-заготівельні витрати у роздрібній торгівлі», 285.2 «Торгова націнка на товари в роздрібній торгівлі» та інші рахунки, які пов'язані з операціями надходження тощо. Загалом аналітичний та обліковий процес є чітким та відбувається відповідно до вітчизняних стандартів.
 7. На підприємстві фінансовий та податковий облік враховуються вимоги вітчизняного законодавства. Облік товарів відбувається за допомогою рахунку 28. На підприємстві використовуються також субрахунки. Сформульовані рекомендації щодо використання цих субрахунків. Податковий облік повністю відповідає вітчизняному законодавству.
 8. Для підвищення ефективності роботи підприємства та відділу бухгалтерії запропоновано автоматизувати ряд операцій, зокрема таких як роздрук етикеток та цінників, роздрук чеків тощо. Це можна зробити додавши до поточної системи 1С додаткові модулі, що стосуються роздрібної торгівлі.
 9. Інформаційна база для аналізу ефективності товарних операцій являє собою перелік фінансових та управлінських документів, а також сукупність інформації, що отримана від зовнішнього середовища підприємства, тобто від конкурентів, покупців, постачальників тощо. Щодо відносних показників аналізу товарних операцій, то сюди відносяться коефіцієнт оборотності товарів, період одного обороту товарного запасу, індекс сезонності тощо. Факторний аналіз передбачає використання загальнонаукових методів вертикального та горизонтального аналізу, а також метод елімінування, тобто виділення дії окремого фактору на результуючий показник.
 10. Виявлено суперечливі тенденції у сфері управління товарними операціями. Позитивним є зниження обсягу запасів при зростанні обсягу збуту підприємством. Це свідчить про покращення управління товарними операціями, кращим плануванням обсягу товарних запасів. Частина зовнішніх факторів позитивно впливає на роботу підприємства, зокрема зростання ВВП, підвищення об’єму ринку роздрібної торгівлі. До проблем у сфері управління товарними операціями відноситься значна сезонність. Для вирішення проблеми слід шукати резерви підвищення збуту у І-ІІІ кварталах. Також проблемою є те, що у порівняльних цінах ефективність товарних операцій знизилася у 2014 році. Для виправлення недоліку слід також активізувати діяльність із підвищення обсягу збуту.
 11. Процес контролю включає в себе к оперативний контроль, так і підсумковий контроль. Оперативний контроль – це постійний контроль товарних операцій менеджментом підприємства, що включає в себе перевірку вчасності відвантаження товарів клієнтам, проведення закупок та вчасності розрахунків. Що ж до підсумкового контролю, то він є ідентичним процесу внутрішнього аудиту товарних операцій. Методами такого контролю є спостереження за інвентаризацією, документальна перевірка, експертна перевірка документів, зустрічна перевірка, арифметична перевірка і т.д. В межах такого контролю проводиться перевірка правильності формування первісної вартості придбаних товарних запасів, оцінка методів списання товарних запасів під час відпуску та встановлення їхньої доцільності, перевірка та оцінка методології обліку товарних запасів, перевірка правильності податкових документів, вивчення ефективності товарних операцій, вивчення факторів товарних операцій. Тобто такий процес дозволяє удосконалити процес управління у наступному році та уникнути штрафних санкцій з боку контролюючих органів.
 12. Щодо організація аналізу та контролю товарних операцій із застосуванням інформаційних технологій і систем, то запропонована значна кількість форм управлінської звітності та бюджетів, які дозволять оперативно контролювати здійснення товарних операцій. Зокрема, слід складати документ «Звіт про моніторинг відхилення планових показників продажу товарів», «Звіт про формування запасів товарів ПП Торговий Дім «Едельвейс і К», а також сукупність звітів про виконання бюджетів підприємства.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.