Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 103

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

На основі вивчення процесу планування маркетингової комунікаційної діяльності вищого навчального закладу сформульовано наступні висновки та рекомендації:

  1. Охарактеризована загальна концепція, сутність, цілі та завдання маркетингової комунікаційної діяльності вищого навчального закладу. Сформульоване власне визначення маркетингової комунікаційної діяльності ВНЗ - це процес донесення маркетингової інформації до студентів, абітурієнтів та інших цільових аудиторій про освітню послугу навчального закладу з метою досягнення різних маркетингових цілей організації. Маркетингові комунікації можна розглядати і як процес доставки повідомлення про освітню послугу до споживача, і як сам зміст повідомлення. Існує значна кількість цілей політики маркетингових комунікацій: збільшити обсяг продажів освітніх послуг, збільшити кількість пробних покупок освітніх курсів, збільшити кількість повторних покупок освітніх курсів, підвищити рівень лояльності споживачів, розширити можливості використання послуг, зацікавити споживачів освітніх послуг, відвернути увагу від ціни, заручитися підтримкою посередників, зберегти рівень сприйняття бренду в разі неякісного обслуговування клієнтів тощо.
  2. Визначено етапність планування маркетингових комунікаційних заходів вищого навчального закладу та їх проведення. Документальною основою планування маркетингових комунікацій є план маркетингових комунікацій. Він складається з таких розділів як цілі і задачі, можливі проблеми, комунікаційна стратегія, опис цільової аудиторії, формулювання повідомлення, вибір засобів комунікації, розробка детальних часових графіків, формування бюджету, розробка системи контролю, критеріїв і показників оцінки, ресурси. Щодо етапів процесу, то основними з них є визначення можливих труднощів і сприятливих можливостей, визначення цілей, вибір цільової аудиторії, вибір маркетингових комунікацій, вибір стратегії маркетингових звернень, вибір медіа-засобів доставки маркетингових звернень, визначення бюджету, реалізація стратегії, оцінка результатів. На основі цього процесу власне формується на реалізується план маркетингових комунікацій університету.
  3. Систематизовані методичні підходи оцінки управління маркетинговою комунікаційною діяльністю підприємства. Процес оцінки може включати в себе оцінку економічну, соціальну, комунікаційну та психологічну. Економічна ефективність базується на основі співвідношення витрат та прибутку, що отримується у зв'язку із маркетинговою діяльністю. Соціальна ефективність оцінюється на основі змін у суспільстві. Психологічна ефективність оцінюється на основі реакції цільової аудиторії на маркетингове повідомлення. Власне комунікаційна ефективність оцінюється на основі якості передання певного повідомлення цільовій аудиторії.
  4. Надана характеристика маркетингового середовища вищого навчального закладу. Загалом ситуація у галузі освіти є складною. Основним негативним явищем є демографічний розрив, який посилюючись макроекономічною та політичною нестабільністю, що веде до зниження об'єму ринку освітніх послуг. Демографічний фактор призводить до того, що кількість абітурієнтів скорочується, а макроекономічна нестабільність призводить до стримування витрат приватних осіб, адже освіта не є товаром першої необхідності та до зниження державних видатків на освіту і їх перерозподілу за іншими напрямками. Тому об'єм ринку знизився з 114 853 млн. грн. до 82098 млн.грн. У своїй сукупності фактори опосередкованого впливу негативно діють на КНТЕУ, а фактори прямого впливу - нейтрально. Загалом ВНЗ має чітку та розгалужену організаційну структуру та здатен виконувати завдання із надання освітніх послуг населенню.
  5. Проведене дослідження позиціювання освітніх послуг та вищого навчального закладу. Загалом бренд КНТЕУ є пізнаваним на ринку, характеризується високою конкурентоспроможністю. ВНЗ позиціонується як організація, що працює для теперішніх та майбутніх поколінь, очевидно, що мається на увазі, що послуги освіти ВНЗ забезпечують стабільний економічний розвиток України. Застосування експертного методу дозволило визначити, що загалом за напрямком ВНЗ економічного спрямування КНТЕУ знаходиться на другому місці. Окрім цього, опитування експертів дозволило визначити, що за більшістю факторів КНТЕУ демонструє високі бали, а можливими напрямками підвищення вартості бренду може бути робота із полегшення пошуку роботи випускниками, активніша участь у професійних заходах працівників ВНЗ або ж подальше підвищення актуальності знань, що формуються у студентів.
  6. Проведене оцінювання результативності планування та організації маркетингової комунікаційної діяльності КНТЕУ. Показники результативності планування та організації маркетингової комунікаційної діяльності КНТЕУ свідчать про незадовільну якість цієї роботи в університеті. Кількість студентів у ВНЗ знижується незважаючи на збільшення кількості заяв від абітурієнтів. На противагу, у професійному середовищі бренд ВНЗ виконує свою функцію, викликає прихильність професіоналів ринку освітніх послуг, викликає довіру. Тому план маркетингових комунікацій на 2015 рік повинен бути зосередженим на збільшенні кількості студентів.
  7. Проаналізований стан охорони праці у вищому навчальному закладі. Протягом досліджуваного періоду не зафіксовано випадків травматизму, відсутні втрати людино-годин, пов’язаних із нещасними випадками. Система охорони праці, функціонує відповідно до визначених у законодавстві норм, а рівень фінансування дещо перевищує мінімально необхідний. Також створена ефективна система пожежної та електробезпеки. Щодо робочого місця в університеті, то воно піддається незначному впливу негативних факторів, і усі показники знаходяться у межах норми. Наявні санітарно-побутові приміщення.
  8. Сплановано маркетингові комунікаційні заходи вищого навчального закладу. Сформульовані основні комунікаційні завдання, які підпорядковані основному маркетинговому завданню - збереженню кількості студентів на поточному рівні. Виділені основні цільові групи маркетингових комунікацій - роботодавці та працівники підприємств, талановита молодь, інші абітурієнти, посередники та професіонали ринку. Сформульовані основні повідомлення, які слід доставити засобами комунікації до кожної із цільових груп.
  9. Здійснено вибір комунікаційної стратегії та розрахунок бюджету. Запропонована сукупність інструментів маркетингових комунікацій, які повинні підвищити рівень продажів освітніх послуг порівняно із очікуваним та зберегти кількість студентів на поточному рівні. Із платних інструментів запропоновані такі як прихована реклама у профорієнтаційному журналі, довіднику, посібнику, постійна робота із відгуками у мережі, реклама у мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах, семінари для вчителів шкіл. Із інших інструментів запропоновані співпраця з підприємствами, проведення інтерв’ю з представниками факультету в періодичних виданнях, на телебаченні, подальший розвиток офіційного сайту факультету, проведення мультимедійних презентацій, проведення відкритих лекцій, проведення днів відкритих дверей, усні рекомендації випускників, попереднє тестування для випускників технікумів, премії персоналу за студента по рекомендації, консультаційний пункт під час вступної кампанії, підготовчі курси. Сукупний бюджет маркетингових комунікацій становитиме 16 869 224 гривень. Така сума є значною, проте якщо врахувати плату за навчання та очікувану кількість залучених студентів, то такі витрати виправдані.
  10. Оцінено результативність впровадження запланованих маркетингових комунікаційних заходів. Очікувано, кількість студентів становитиме 29181 осіб у випадку реалізації комунікаційної політики проти 24589 осіб у випадку бездіяльності. Частка негативних відгуків скоротиться з 15,5 % до 7,75 %, а частка позитивних відгуків зросте з 34,1 % до 41,85 %. Вартість контакту з аудиторією буде помірною - 0,3882 гривні за один контакт. Тобто загалом пропонована політика маркетингових комунікацій може бути рекомендована до виконання.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.