Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 93

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, на основі проведеного дослідження отримано наступні результати. Реструктуризація – це процес, реалізується менеджментом, і полягає в адаптації до зовнішніх та внутрішніх умов на основі чітко визначеного плану заходів і має метою підвищити вартість підприємства або досягнути інших цілей, що поставлені власниками. Таке визначення найкраще враховує мету, суб’єкта та основу процесу реструктуризації. Метою проведення реструктуризації є створення суб'єктів підприємницької діяльності, здатних ефективно функціонувати в умовах становлення ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, яка відповідала б вимогам товарних ринків та ринків послуг. Основні задачі оперативної реструктуризації є такими як створення умов для інвестиційної привабливості підприємства, створення економічних та фінансових умов, формування нового бізнес-процесу тощо. Умови, що змушують підприємства до адаптації включають в себе політичні, економічні, соціальні, законодавчі тощо.

Наявне значне різноманіття форм та видів реструктуризації підприємства. Їх розподіляють за такими класифікаційними ознаками як кількість етапів, темп проведення реструктуризації, ступінь підзвітності, вид зобов'язання, що реструктуризується, фактор часу, мета змін, повнота вирішення проблеми, сфера, що підлягає змінам, термін проведення реалізації процесу, стан підприємства й умови навколишнього середовища. Основними підходами до здійснення реструктуризації є створення бізнес-одиниць, підхід ключової компетенції, ресурсний підхід, підхід мінімалізму.

До методів реструктуризації відносяться такі як точно в термін, фінансовий аналіз, виробничо-господарський аналіз, реінженіринг бізнес-процесів, аутсорсинг, бенч-маркінг, управління знаннями та інші. Основними засобами процесу є організаційно-правове забезпечення, фінансові ресурси, матеріальні ресурси, інформаційні ресурси, трудові ресурси тощо.  Щодо етапів, то основними з них є визначення цілей, збір та аналіз інформації, розробка програми реструктуризації, здійснення процесу та контролю проходження, оцінка результатів. Принципи включають в себе інтегрування бізнес-процесів, горизонтальне стискання бізнес-процесів, вертикальне стискання бізнес-процесів, диверсифікацію бізнес-процесів, раціоналізацію горизонтальних зв'язків, раціоналізацію управлінського впливу, виділення спеціальних відповідальних працівників.

Для аналізу було обране акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка" (СБК), що працює у галузі виробництва цегли. Загалом фінансове становище підприємства суперечливе. З однієї сторони, спостерігається покращення фінансових показників, проте з іншої сторони, підприємство все ще не здатне відповідати за своїми поточними зобов’язаннями та самостійно фінансувати відчутну частину активів. Підприємство накопичило значний обсяг непокритого збитку, зокрема через високу збитковість у 2011 – 2012 роках. Для виправлення такої складної ситуації слід реалізувати радикальні заходи покращення фінансового становища. Протягом досліджуваного періоду позитивним явищем було зростання обсягу доходу, що позитивно вплинуло на загальну результативність підприємства. 

Показники платоспроможності, фінансової стійкості та майнового стану підприємства свідчать про необхідність реструктуризації підприємства. Фінансовий стан, згідно трьохфакторної моделі фінансової стійкості є проблемним станом. Підприємство не є платоспроможним та не здатне відповідати за своїми поточними зобов’язаннями. Про це свідчить показник поточної ліквідності, який був нижчим нормативного значення протягом усього періоду. Відносні показники фінансової стійкості свідчать про високий рівень фінансових ризиків і у випадку обмеження доступу до ринку кредитних ресурсів підприємство не зможе проводити безперервну виробничу діяльність. Щодо майнового стану, то загалом він є задовільним та типовим як для підприємства виробничої сфери. 

Протягом 2011-2012 років підприємство втрачало значний обсяг капіталу через вкрай низьку ефективність і для уникнення такої ситуації в майбутньому також варто провести антикризову реструктуризацію. Економіко-математичні моделі  Таффлера і Тішоу,  Альтмана, Ліса також вказують на необхідність здійснення радикальних заходів для відновлення платоспроможності, у протилежному випадку ПрАТ з ІІ "Слобожанська Будівельна Кераміка" просто збанкрутує.

Для виправлення ситуації запропонований план реструктуризації, який базується на використанні інноваційної технології виготовлення теплої цегли. Такий товар є більш дешевим у виробництві, зокрема споживає менше енергетичних ресурсів, які наразі є у дефіциті у зв’язку із складною політичною та економічною ситуацією. Для покупця така цегла краща тим, що більш дешева, а також надає можливості будівництва будівель і споруд зі стінами меншої товщини. Охарактеризовані фізичні показники виготовленої "теплої цегли", результати випробовування продукції, визначені основні витрати матеріальних ресурсів на виготовлення теплої цегли. Також розрахований обсяг початкових капітальних інвестицій для запуску виробництва "теплої цегли", також розраховані амортизаційні платежі за проектом. Окрім цього обґрунтовано показники оплати праці та систему ціноутворення.

Здійснено прогнозування інвестиційних потоків від реалізації проекту та визначено, що з точки зору показників ефективності, окупності, рентабельності, впливу на собівартість продукції – реалізація такого інноваційного проекту реструктуризації дозволить досягти значних фінансових результатів та відновити хороше фінансове становище за рахунок подальшого зростання обсягу власного капіталу, який зростатиме у зв’язку із високим значенням показників рентабельності. Основними ризиками проекту визначено ціновий, валютний, фінансовий ризики та ризик зміни обсягу збуту продукції. Загалом проект реструктуризації рекомендовано до виконання.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.