Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 109

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

У роботі запропоновані шляхи удосконалення обліку, аналізу та управління виробництвом готової продукції. У ході дослідження було досягнуто наступних завдань:

  1. Визначено економічну сутність процесу виробництва, принципи та особливості цього процесу. Виробництво – це процес координації і оптимізації управління трудовими, матеріальними та іншими ресурсами підприємства з метою виготовлення певного виду продукції, що характеризуватиметься певними якісними властивостями з метою його подальшого споживання чи отримання прибутку. До організаційних принципів виробництва належать принцип спеціалізації, безперервності, пропорційності, паралельності, принцип прямого руху, принцип ритмічності. Двоїстий характер виробництва полягає у тому, що це одночасно і процес споживання ресурсів і процес їх продукування.

Охарактеризовано склад витрат на виробництво продукції. Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, яке призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Існує значна кількість підходів до класифікації витрат підприємства, що здійснюються у процесі виготовлення готової продукції. Зокрема їх розподіляють відповідно до елементу витрат, статті витрат, регульованості з боку центру відповідальності, підрозділу, що здійснює витрати, виду продукції, на які здійснюються витрати.

Сформульовано теоретичні основи управління витратами виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Демомир". Процес управління витратами впливає не лише на управлінські рішення, що пов’язані безпосередньо із здійснення прямих, непрямих, постійних та змінних витрат, а й впливає значною мірою на інші напрямки роботи підприємства із виробництва готової продукції. Загалом процес управління - це складний процес, який передбачає постійне планування та контроль за здійснюванням видатків з подальшим внесенням коректив у сформований план. 

Розглянуто організаційно-технічні особливості діяльності підприємства "Демомир" та їх вплив на побудову обліку. Щодо фінансових показників, то загалом підприємство здатне відповідати за своїми поточними зобов'язаннями, рівень фінансової автономії у 2013 році був в межах норми, а рентабельність була задовільною. Організаційна структура підприємства є чіткою та здатна ефективно виконувати виробництво готової продукції. 

  1. Вказано основні об’єкти обліку витрат на виробництво продукції та проведено їх обґрунтування. Виділено такі об’єкти обліку витрат як фактори виробництва, місця виникнення витрат, центри витрат, групи готової продукції, види діяльності із виділенням центрів відповідальності. У ТОВ "Демомир" для обліку використовується метод виділення витрат відповідно до групи готової продукції.

Вивчено документальне оформлення виробництва готової продукції на підприємстві. Загалом в обліково-аналітичному процесі використовується значна кількість документів при виготовленні продукції підприємства. Проаналізовано організацію синтетичного і аналітичного обліку процесу виробництва продукції. Для цих цілей використовується 23 рахунок. Прямі та непрямі витрати розраховуються окремо по відношенню до кожного виду продукції. Загалом цей процес у товаристві з обмеженою відповідальністю "Демомир" чіткий та послідовний. Охарактеризовано процес калькулювання собівартості продукції на підприємстві. Він відбувається відповідно до внутрішніх нормативних актів. Процес є чітким та враховує особливості виробництва меблів. Кінцева вартість продукції формується з урахуванням витрат на оплату праці, витрат сировини та матеріалів, амортизації основних засобів та інших витрат. 

Запропоновано шляхи удосконалення обліку виробництва готової продукції на підприємстві. Рекомендовано підприємству подальшому дотримуватися методу розрахунку собівартості запасів при надходженні та вибутті згідно підходу середньозваженої собівартості. Це призводить до мінімізації податкових зобов’язань із сплати податку на прибуток у найближчому періоді, що призводить до максимізації бухгалтерського прибутку. Так за одного і того ж сценарію розвитку подій підприємство сплатило лише 7988 тис.грн. доходного прибутку, в той час як за використання методу ФІФО – 8294 тис.грн. Рентабельність в такому випадку зростає з 16,436 % до 17,067 %. Іншим оптимізаційним заходом є покращення обліку амортизації. Відповідно до пропонованої методики доцільно використовувати метод зменшення залишкової вартості на противагу методу прямолінійного нарахування амортизації при виготовленні готової продукції. За рівних умов дисконтована сума амортизації зросте протягом 5 років з 71775 тис.грн. до  78169 тис.грн.

  1. Систематизовано організаційно-методологічні аспекти аналізу діяльності виробництва продукції на підприємстві. Основними методами-інструментами у цій сфері є динамічний, структурний, порівняльний, факторний, маржинальний, економіко-математичний, економіко-статистичний, стохастичний тощо.

Проведено аналіз динаміки, структури та обсягу виробництва продукції. Протягом 2009 - 2013 років спостерігається зростання обсягу виробництва товарів та продукції підприємства. Приблизний показник зростання становить 831 тис.грн. в рік. Основними видами товарів є дисплей для торгівельних магазинів, планшет, шафи офісні, шафи архівні, столи офісні, вітрини для торгівельних магазинів, вітрини для виставок, журнальний стіл.

Здійснено аналіз витрат та собівартості продукції. Із проблем можна виділити те, що відсутній зв'язок між розміром фінансового стимулювання вищого керівництва та розміром доходів підприємства. Також слід працювати в напрямку скорочення матеріальних витрат за рахунок зниження споживання товарних кредитів підприємством. Тому вказано на два резерви підвищення економічної ефективності виробництва продукції. Ми пропонуємо встановити стабільний обсяг фонду заробітної плати вищого керівництва, наприклад, на рівні 150 тис.грн. в рік У цієї групи працівників буде можливість збільшувати обсяг фонду оплати праці  - для цього пропонуємо встановити стабільну частку доходу, що розподіляється у фонд оплати праці – на рівні 1 %. Тобто за таких умов фонд оплати праці адміністративного персоналу становив би 233,21 тис.грн. у 2013 році замість 220,1 тис.грн. Звичайно щорічну базову суму – 150 тис.грн. необхідно індексувати на розмір інфляції. Такий захід стимулюватиме швидке зростання обсягу доходу та дозволить отримати більший обсяг чистого прибутку вже у наступному році. Також вважаємо, що це забезпечить підвищений рівень мотивації керівництва компанії "Демомир" працювати ефективно.

Другий захід полягає у тому, щоб скоротити витрати за товарними кредитами за рахунок скорочення розміру запасів сировини та матеріалів. Якщо у 2013 році сума виробничих запасів становила 2671 тис.грн., то у 2014 році рекомендовано формувати розмір запасів на рівні 690,37 тис.грн. Відповідно економія коштів становитиме 53,98 тис.грн. Тобто усі сформульовані в роботі пропозиції є доцільними та ефективними.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.