Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 106

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Прямий маркетинг (директ-маркетинг) - це вид маркетингової комунікації, що полягає у встановлені тісного та стійкого комунікаційного зв'язку між підприємством та його клієнтами з метою вироблення майбутньої маркетингової стратегії, розвитку довготривалого позитивного ставлення клієнтів, а також забезпечення тривалого успіху в бізнесі. Роль прямого маркетингу проявляється у тому, що дозволяє залучити увагу одержувача комерційної інформації, утримати споживача у сфері впливу продавця, стимулювати акт купівлі і створення передумов численних повторних покупок, інформувати споживача про товар, вивчити реакцію споживача на той чи інший товар тощо. Відмінними рисами прямого маркетингу є персоналізованість, інтерактивність, двобічність, простота вимірювання ефекту, адресність і сфокусованість тощо.

Охарактеризовано сутність прямого маркетингу та його особливості. Визначені види та форми прямого маркетингу. Залежно від охоплення виділяють прямий, нішевий та масовий прямий маркетинг. За видом ринку виділяють прямий маркетинг b-2-b (прямий продаж професійним учасникам ринку),  b-2-c (споживачам), b-2-g (державним структурам). Щодо форм маркетингу, то виділяють такі як особисті продажі, телефон-маркетинг, каталог маркетинг, інтернет-маркетинг, реклама прямого відгуку, директ-мейл маркетинг. Існує значна відмінність між різноманітними формати прямого маркетингу, а тому кожному підприємству важливо здійснювати планування просування виходячи із особливостей цільової аудиторії, інших елементів зовнішнього середовища. 

Щодо поточного стану розвитку прямого маркетингу в Україні, то визначено, що загалом цей напрямок роботи підприємств погіршує свої показники на відміну від загальносвітових тенденцій. Єдиним напрямком, який розвивався, є Інтернет-маркетинг. На противагу показники особистих продажів, директ-мейлінгу, телемаркетингу скорочувалися. Це свідчить про низьку ефективність реклами за цими формами порівняно із альтернативними варіантами.

Для здійснення практичного аналізу маркетингової діяльності обрано товариство «Словіс». Установчими документами у випадку товариства з обмеженою відповідальністю «Словіс» є рішення про його створення та статут підприємства. Щодо організаційної структури, то найвищим рівнем є власник підприємства, який є також директором підприємства. Підприємство займається написанням академічних робіт англійською мовою для іноземних студентів. Щодо фінансового становища підприємства, то загалом воно перебувається у стадії становлення. Більшість фінансових індикаторів знаходяться у прийнятних нормативних межах. Щодо ємності ринку, то ринок написання академічних робіт для студентів не є відкритим та не продукує статистичних даних. Тому оцінка потенціалу відбувалася на основі даних про систему освіти. Загалом кількість студентів університетів та інститутів зростала. Найбільшу частку серед них становлять саме англомовні студенти. Щодо основних макрофакторів, що впливають на досліджувану галузь, то можна виділити економічні, політичні, соціально-демографічні та міжнародні. Щодо мікросередовища, то основними конкурентами є чотири групи, які розподілені за ціною та спеціалізацією. До групи А відносяться великі агентства, які проводять агресивну маркетингову компанію та виконують роботи по значній кількості дисциплін. Група Б - це агентства, що активно співпрацюють із авторами, для яких англійська не є основою і виконують роботи по широкому колу дисциплін. Група Г. - Вузькоспеціалізоване об'єднання фахівців у певній сфері. Остання група - окремі автори, що спеціалізуються на виконанні робіт за конкретними напрямками.  Місце "Словіс" - найближче до групи Б. Визначені конкурентні сили та конкурентоспроможність підприємства. Основним чинником, який негативно впливає на конкурентоспроможність підприємства "Словіс" є низька активність маркетингової діяльності. Очевидно, що потрібно формувати більш ефективну маркетингову політику для того, щоб охопити більшу кількість потенційних покупців послуги. Також проблемою є нерозвиненість збутової мережі. Для цього потрібно працювати в двох напрямках - шукати нових корпоративних клієнтів-агенцій, які захочуть придбати послуги підприємства та продовжувати формувати канали налагодження зв'язку із індивідуальними замовниками.  

Щодо продукту, то загалом його виготовлення включає такі етапи як отримання замовлень від покупців, інформаційна підтримка покупців, підбір автора роботи, виробництво академічної роботи. Рух товару відбувається по цифрових каналах. Облік та контроль на підприємстві за виконанням планів поставки за номенклатурою в розрізі укладених договорів здійснює як фахівець по роботі з авторами, так і відділ маркетингу, який безпосередньо взаємодіє з клієнтами. Щодо просування, то підприємством «Словіс»  використовуються такі інструменти, як  реклама у спеціалізованих засобах масової інформації( у блогах на тематику написання академічних робіт з урахуванням специфіки англомовних університетів тощо), персональне обслуговування через сайт, стимулювання збуту, прямий маркетинг, інші.

Загалом управління процесом маркетингу на підприємстві носить поки що інтуїтивний та фрагментований характер. Більшість свого часу працівники з маркетингу зайняті не стільки самим маркетингом як збутом послуг, спілкуванням з клієнтами тощо, тобто здебільшого зайняті виконанням функцій, які насправді не є обов'язками відділу маркетингу. Це пояснюється становленням підприємства, адже воно розпочало діяльність лише у першому кварталі 2013 року.

Аналіз каналів збуту дозволив виявити, що основним для підприємства є збут через посередника (інші підприємства-агенції, що діють на ринку). Також незначна частка продукції реалізується безпосередньо через сайт підприємства "Словіс". Із елементів прямого маркетингу на підприємстві представлені особистий продаж працівниками через сайт компанії та продаж через електронний директ-маркетинг. Частка прямого маркетингу у загальній сумі доходів є надзвичайно низькою і становить лише 3,7 % від загального обсягу доходів підприємства. В цьому і полягає основна проблема - незначне використання прямого маркетингу призводить до високої залежності підприємства від посередників. Це може мати негативний вплив на рівень доходу у наступному році. Тому важливо підвищити рівень збуту за рахунок більш активного використання методів та прийомів прямого маркетингу.

На основі вивчення досвіду найбільш успішних Інтернет-сайтів та використання ними прийомів прямого маркетингу, запропоновано створити власну реферальну програму. Користувачі сайту, які прийшли таким чином, є більш лояльними, менш чутливими до зміни ціни та більш прибутковими для компанії. У них вищий показник цінності протягом періоду використання сервісу, ніж у користувачів, які були залучені за допомогою використання інших інструментів маркетингу. Така програма дозволяє збільшити рівень збуту без додаткових витрат. Відповідно до сформульованої методики визначені основні аспекти такої програми. Сформульовано основні елементи договору співпраці у межах партнерської програми. Зокрема такий договір складатиметься із розділів про права та обов'язки, загальні положення, штрафні санкції, умови оплати тощо. Очікувана ефективність створення системи прямого маркетингу на основі реферальної програми у 2015 році згідно реалістичного та оптимістичного підходів, буде помітною. Так у реалістичному випадку компанія зможе залучити додаткових 13 клієнтів за умови, що на пропозицію відгукнеться 67 клієнтів із 1343 клієнтів у 2014 році. В такому випадку, за умови, що середній чек також становитиме 2052,7 грн., приріст обсягу збуту становитиме 19346,865 гривень. Інша пропозиція полягає у створенні власної бази е-мейл розсилки та використання чужих баз. Формування власної бази підписників та відправлення їм рекламних листів дозволяє встановити прямий контакт за допомогою інструменту директ-мейлінг. Суть процесу полягає у тому, що під час просування власного бренду та сайту ТОВ "Словіс" може сформувати власну базу підписників на постійну розсилку електронних листів від компанії. Щоб реалізувати цей процес, тобто перетворити незнайомця в лояльного клієнта, необхідно побудувати систему, яка дозволить організувати відправку маркетингових повідомлень. В даний час існують різні інтернет-технології, що дозволяють здійснити даний процес. Причому ці технології економніші в декілька разів у порівнянні з технологіями відволікаючого маркетингу. А найважливіше, що вони дозволяють швидко бачити результати і швидко вносити необхідні зміни в використовувану компанією "Словіс" стратегію роботи із своїми клієнтами. Проведене вивчення потенційної ефективності пропозицій та визначено, що навіть за песимістичного сценарію такі заходи матимуть незначний позитивний ефект для ТОВ "Словіс". При реалістичному та оптимістичному сценаріях дисконтований чистий грошовий потік протягом двох років становитиме 47,66 та 91,35 тис.грн. відповідно. Тобто сформульовані напрямки оптимізації поточної політики управління прямим маркетингом, виконання яких матиме позитивний вплив на фінансовий стан ТОВ "Словіс".

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.