Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 183

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

За результатами проведеного дослідження можна зробити відповідні висновки:

  1. Визначено, що виробничий потенціал підприємства – це складна економічна система, від якості та оптимального складу структурних компонентів якої залежить успішність підприємницької діяльності. Загалом елементами виробничого потенціалу підприємства можна вважати всі ресурси, які будь-яким чином пов’язані з функціонуванням і розвитком підприємства. Вибір найбільш важливих із великої їх кількості є складною проблемою, про що аргументує множинність різних точок зору про склад виробничого потенціалу.
  2. Досліджено, що ефективне управління та використання виробничого потенціалу малих підприємств забезпечить збільшення випуску конкурентоздатної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, освоєння економічно ефективних високотехнологічних виробництв і модернізацію виробничої бази, що безпосередньо впливатиме на розвиток промисловості країни загалом.
  3. Зазначено, що виробничий потенціал підприємства являє собою складну систему, то рівень ефективного використання його основних елементів можна визначити, керуючись загальними засадами економічного аналізу співвідношення результату й витрат. Для аналізу виробничого потенціалу необхідно використовувати такі показники, як відсоток зносу обладнання, що використовується, фондомісткість і матеріаломісткість продукції. Середня частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації виробництва показує, наскільки можна збільшити випуск продукції, не вкладаючи коштів у збільшення умовно-постійних витрат (трудові ресурси, обладнання тощо).
  4. Об’єктом дослідження є ПП «Склопакет», яке займається виробництвом склопакетів. Також досліджено, що організаційно-функціональна структура ПП «Склопакет» складається із окремих відділів, кожен із яких виконує свої функціональні обов’язки і витрачає ресурси підприємства на свої потреби і є центрами витрат компанії.
  5. Розглянутий фінансовий стан ПП «Склопакет» свідчать про те, що протягом 2010-2012 рр. у фінансовій діяльності ПП «Склопакет» сталися такі зміни як: зростання виручки від реалізації продукції на 1858,5 тис. грн. або на 43,33%; збільшення непрямих податків на 751,0 тис. грн. або на 156,95%; зростання чистого доходу від реалізації продукції на 1107,5 тис. грн. або на 29,07%; збільшення величини інших операційних доходів на 3,1 тис. грн. або на 28,97%; зростання інших доходів на 63,1 тис. грн. або на 114,73%; загальна величина доходів підприємства збільшилася на 1173,7 тис. грн. або на 30,28%. Також, слід відзначити, що за 2010-2012 рр. в ПП «Склопакет» відбулося збільшення всіх статей витрат: собівартість реалізованої продукції зросла на 90 тис. грн. або на 6,38%; інші операційні витрати збільшилися на 202,3 тис. грн. або на 64,76%; інші витрати зросли на 10,8 тис. грн. або на 84,38%. Протягом 2010-2012 рр. ПП «Склопакет» вело прибуткову діяльність. Чистий прибуток підприємства зріс з 1605,6 тис. грн. у 2010 р. до 2379,0 тис. грн. у 2012 р., тобто на 773,4 тис. грн. або на 48,17%. Зокрема, фінансовий результат до оподаткування прибутку підприємства збільшився на 870,6 тис. грн. або на 40,67%, а податок на прибуток зріс на 97,2 тис. грн. або на 18,16%.
  6. Досліджено, що у 2012 р., порівняно з 2010 р., в ПП «Склопакет» відбулося скорочення величини виробничого потенціалу на 370,9 тис. грн. або на 20,85%. Зменшення розрахованого показника виробничого потенціалу підприємства відбулося за рахунок скорочення середньорічної балансової вартості основних промислово-виробничих фондів підприємства, що також враховує витрати на їх модернізацію зменшилася у 2012 р., порівняно з 2010 р., на 485,8 тис. грн. або на 39,50%.
  7. Визначено, що серед основних зовнішніх факторів, що впливають на фінансово-господарську діяльність ПП «Склопакет» можна виділити такі чинники як: нестійке політичне середовище в країні створює додаткові перепони для ведення бізнесу; значні податки та обов’язкові платежі до бюджету; відсутність інвестицій у діяльності компанії; достатньо високий конкурентний ринок.
  8. Виявлено, що основним напрямком покращення стану виробничого потенціалу підприємства ПП «Склопакет» є здійснення автоматизації процесу виготовлення склопакетів та поліпшення якості виготовлення склопакету за допомогою придбання двохкомпонентного екструдера, який забезпечує змішування та подачу компонентів полісульфіду для забезпечення якісної вторинної герметизації. Так, відповідно до вище проведеного порівняння доцільності впровадження проектів підвищення вдосконалення виробничого потенціалу, слід відзначити, що всі запропоновані проекти є економічно вигідними. Але, слід сказати, що проект поліпшення якості виготовлення склопакету за допомогою придбання двохкомпонентного екструдера ПП «Склопакет» має найбільше переваг, порівняно із іншим альтернативним проектом вдосконалення виробничого потенціалу підприємства.
  9. Запропоновано удосконалення організаційної структури управління ПП «Склопакет». Так, характерною ознакою такої організаційної структури є відкриття відділу по обслуговуванню нового обладнання, який підпорядкований відділу збуту та залежить від впливу керівництва підприємства. Варто зазначити, що керівництво підприємства впливає та контролює усіма відділами підприємства на основі отриманих даних відділу маркетингу, а також впливає та здійснює контроль над відділом маркетингу.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.