Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 63

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, було проаналізовано приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка". Це українська компанія, що діє на ринку будівельної кераміки України. Підприємство характеризується стабільною та чіткою організаційною структурою, основні функції роботи розподілені між різними підрозділами. Було проаналізоване майнове становище підприємства та виявлено, що показники зносу та оновлення основних засобів свідчать про проблеми у сфері управління виробничими активами тривалого використання. Так частка зношених основних засобів постійно зростає і якщо у 2010 році вона становила 17,3 %, то у 2012 році - вже 40,6 %. Найбільшу частку майна підприємства звичайно становлять основні засоби, що є типовим для підприємств реального сектору економіки.   

Вкрай негативні тенденції спостерігаються у сфері фінансування підприємства. Так більшість капіталу підприємства - позикові ресурси. Частка власного капіталу була вкрай низькою і становила лише 1 %, про що свідчить показник фінансової автономії. У той же час у структурі фінансування позичковими ресурсами також спостерігаються негативні тенденції. Адже зменшується роль довгострокових джерел фінансування, а підвищується роль короткострокових. Виявлено, що підприємство не здатне в короткостроковій перспективі відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто є неплатоспроможним, а тому такий стан справ генерує високий рівень фінансових ризиків.

Також про проблеми із фінансовою стійкістю свідчить факт відсутності власних коштів та довгострокових фінансових ресурсів для фінансування виробничих запасів і у випадку виникнення кризової ситуації та звуження доступу до кредитних ресурсів підприємство не зможе проводити виробничу діяльність.

Показники результативності чітко вказують на необхідність оптимізації поточної політики управління операційною, фінансовою та інвестиційною сферами. Загалом щорічно підприємство отримує високий збиток, що негативно відображається на сумі власного капіталу. Тому, в першу чергу, потрібно шукати шляхи відновлення рентабельності.

Аналіз відносних показників, що використовуються у процесі прогнозування імовірності банкрутства дозволив чітко визначити, що досліджуване підприємство потенційний банкрут і буде не здатним проводити свою діяльність вже у наступному році. Тому сукупність заходів відновлення платоспроможності повинні бути вжиті негайно.

Отже, підсумуємо, що була запропонована система заходів антикризового управління. Зокрема для підвищення фінансової автономії необхідно залучити кошти сторонніх інвесторів. Для цього можна звернутися до такого інструменту як IPO та залучити кошти на зарубіжних ринках капіталу, наприклад, на Варшавській фондовій біржі. Аналіз досвіду вітчизняних компаній свідчить, що такий захід є ефективним та дозволяє отримати не лише фінансові ресурси сторонній інвесторів, а й залучити передові технології менеджменту та маркетингу.

Для підвищення показника поточної ліквідності потрібно знижувати суму поточних зобов'язань за довгостроковими позичками. Для реалізації такого заходу необхідно лише провести додаткові переговори із тими кредитними установами, які фінансують ПрАТ з ІІ "Слобожанська Будівельна Кераміка"  та укласти нові договори банківського кредитування;

Для підвищення рентабельності необхідно збільшити суму збуту за рахунок створення кредитного продукту спільно з комерційними банками. Банки виділятимуть кошти клієнтам на купівлю будівельної кераміки у ПрАТ з ІІ "Слобожанська Будівельна Кераміка", що дозволить значно підвищити обсяг збуту, адже на даний час підприємства будівельної галузі відчувають значні проблеми із наявністю обігових ресурсів.

Для підвищення ділової активності необхідно зменшити суму одного з елементів активів, наприклад, суму запасів готової продукції. Необхідно встановити чітку межу у розмірі 5473,58 тис.грн. вище якої не можна створювати запаси готової продукції. Встановлення такої норми дозволить значно підвищити оборотність запасів, як і оборотність активів підприємства загалом.

Результатом реалізації цих заходів буде зниження імовірності банкрутства, підвищення результативності активів - з -4,99 % до 1,08 %, зниження фінансових ризиків та підвищення частки власного капіталу до 60 % проти 1 % у базовому періоді, підвищення поточної ліквідності і досягнення нормативного значення показника, підвищення ділової активності підприємства. Тобто така сукупність заходів матиме позитивний вплив на підприємство та дозволить уникнути його банкрутства.  

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 300 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.