Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 78

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Отже, організаційна структура інноваційного процесу на підприємстві наступна - відповідальний за реалізацію інновацій директор, а основний обсяг роботи із розробки і впровадження інновацій здійснює виробнича лабораторія. Відділ планування та економічного аналізу здійснює розрахунок показників за кожним окремим проектом, зокрема оцінює ризикованість та потенційний економічний ефект.

Визначено, що інтенсивність інноваційного процесу у приватному акціонерному товаристві з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка" постійно скорочується - якщо у 2010 році було реалізовано 6 інновацій, то у 2012 році лише 3.

Найбільш важливу роль відіграють інновації у сфері енергозбереження. Підприємство постійно працює за цим напрямком і реалізовує по дві інновації в рік. Це пояснюється високим впливом вартості енергоресурсів на собівартість продукції.

Динаміка витрат робочого часу та грошових ресурсів на інновації свідчить про застій у досліджуваній сфері - протягом усього періоду значення показників залишалося на стабільно низькому рівні. Основними елементами видатків у сфері інновації були амортизація, заробітна плата та нарахування на заробітну плату. Чітко видно, що обране єдине джерело залучення та створення інновацій - внутрішнє. Підприємство не купляє технологій та ліцензій на зовнішньому ринку, а усі видатки у цій сфері направлені на створення власних розробок.

Визначено, що причиною низькою інноваційної активності є вкрай негативний фінансовий стан підприємства. Зокрема сума власного капіталу, а відповідно і фінансова автономія, є вкрай низькими і підприємство залишається потенційним банкрутом. Все менша роль доступних довгострокових позикових коштів, які ще можуть бути використані для фінансування інновацій і все більша частка поточних зобов'язань у загальній структурі пасивів. 

Також підприємство стабільно закінчує рік із значним чистим збитком, що також не створює належним умов для розширеного відтворення за рахунок інновацій. Загалом сукупність виявлених тенденцій свідчить, що заходи оптимізації роботи підприємства повинні бути радикальними, в протилежному випадку, прогнозуємо, воно стане банкрутом вже у наступному році.

Потенційним вирішенням може бути купівля ефективної інновації у сфері виробництва будівельної кераміки та її впровадження на підприємстві. Адже незважаючи на низьку роль інновацій,  економічний ефект від яких становить лише 0,37 % від суми видатків, загалом економічна активність була вкрай ефективною порівняно із основною діяльністю і дозволяла отримувати 21,69 копійки валового прибутку на кожну гривню вкладених коштів у 2012 році. 

Охарактеризовані стратегічні аспекти управління розвитком інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, зокрема охарактеризована мета такої діяльності, цілі, управлінські дії, що будуть здійснюватися у процесі реалізації стратегії. Запропоновані зміни у системі управління інноваційним розвитком. Розглянувши різні організаційні форми управління інноваційною діяльністю ми зупинилися на створенні окремого відділу інноваційної діяльності на досліджуваному підприємстві. На сьогоднішній день підприємство не володіє достатніми трудовими та фінансовими ресурсами для здійснення науково-дослідної роботи, а тому даний відділ буде проводити моніторинг ринку наукових-технічних досягнень. Відділ повинен підпорядковуватися безпосередньо директору підприємства, а керуватиме ним заступник директора по інноваційній діяльності. Загалом функції відділу такі - моніторинг ринку науково-технічних досягнень, розробка інноваційних проектів на основі виявлених можливостей капіталовкладення, узгодження усіх юридичних та фінансових умов з власником перспективної технології, контроль за безпосереднім виконанням планових показників реалізації проекту іншими відділами підприємства. Щодо фінансового забезпечення роботи відділу, то потрібно встановити пряму залежність між результатами, отриманими від інноваційної діяльності та фондом оплати праці.

Для вирішення проблеми вкрай низької ефективності роботи підприємства з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка", зокрема за напрямком інноваційної діяльності, було запропоновано реалізувати інвестиційно-інноваційний проект, який полягає у купівлі технології виготовлення більш якісної суміші для випікання цегли. Така суміш знижує витрати енергії, як і видатки на матеріальні засоби. Розрахована ефективність проекту, оцінені ризики. Проект рекомендований до реалізації. Така пропозиція повністю відповідає запропонованій стратегії.

Також запропонована оптимальна стратегія фінансування процесу реалізації проекту, який відволікатиме усю сукупність фінансових ресурсів підприємства. В будь-якому випадку, інвестори повинні вкласти додаткові кошти для того, щоб показники фінансової стійкості досягли нормативних значень і ризик банкрутства знизився. Обґрунтовані оптимальні джерела залучення позикових ресурсів, що знизить суму фінансових видатків.

 

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 300 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.