Рік захисту: 2016

Кількість сторінок: 153

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Дослідження напрямків удосконалення стратегії розвитку малого підприємства дозволило досягти наступних завдань:

1. Визначена сутнісна характеристика стратегічного управління та стратегій підприємства. Cтратегічне управління - це процес планування, реалізації та адаптації роботи підприємства та його окремих структурних елементів з метою досягнення наперед визначених стратегічних цілей. Стратегія підприємства - це сукупність наперед визначених заходів та дій посадових осіб та структурних підрозділів на довгострокову перспективу, що документально затверджені підприємством у процесі планування подальшої діяльності підприємства.

2. Систематизовані основні підходи до класифікації стратегій розвитку підприємства. Сюди відносяться класифікації в залежності від від об’єкту змін у соціально-економічній системі, від характеру змін, від типу тренду, за природою ключового критерію, залежно від рівня невизначеності процесів, за масштабом змін тощо. Найбільш важливим вважаємо поділ стратегії розвитку на стратегію концентрованого росту, інтегрованого росту, диференційованого росту та скорочення. Кожна із цих стратегій поділяється на підвиди в залежності від суті управлінських дій по забезпеченню розвитку підприємства.

3. Визначена методика оцінки стратегічної позиції підприємства. Методичне забезпечення оцінки стратегічної позиції підприємства включає в себе інформаційне забезпечення, алгоритм проведення оцінки, методи, що доцільно застосовувати. Автором систематизовано методи, зокрема сюди відносяться такі, як SWОT-аналіз, PЕST-аналіз, SNW-аналіз, портфельний аналіз, метод сценаріїв, метод порівнянь, аналіз показників та коефіцієнтів, аналіз за моделями, експертний аналіз. Інформаційною основою процесу дослідження ринкового стратегічного положення підприємства є фінансова та управлінська звітність, форми податкової звітності, дані про конкурентів, дані про ємність ринку, інформація державних органів та структур.

4. Надана загальна характеристика діяльності ПП «ДІА-СТ». Визначено, що підприємство діє на ринку надання будівельних послуг широкого спектру. Досліджуваний ринок характеризується складними процесами і загалом протягом досліджуваного періоду скорочується його ємність. Хоча обсяг введеного в експлуатацію житла постійно зростає. Аналіз фінансової діяльності ПП «ДІА-СТ», організаційної структури, економічного становища дозволили виявити такі проблеми у підприємства. Організаційна структура підприємства стримує рівень ініціативи зі сторони працівників нижчого рівня, хоча загалом кількість переваг поточної структури перевищує кількість недоліків. Відсутній стабільний попит на послуги підприємства, зокрема у 2012 році чітко спостерігається зниження замовлень порівняно із 2011 роком. Рентабельність підприємства постійно коливається, хоча на кінець досліджуваного періоду значення показника було високим. Також на підприємстві "Будівельна компанія "Діа-Ст" постійно відбувається скорочення продуктивності праці.

5. Проведена діагностика зовнішнього та внутрішнього функціонування середовища досліджуваного підприємства. Визначено, що позитивний вплив на діяльність підприємства можуть мати такі фактори, як значне залучення ресурсів для економічного розвитку від західних країн, постійне зниження податкових ставок, повільне збільшення введеного в експлуатацію житла. До основних зовнішніх проблем відносяться очікувана висока інфляція, висока ймовірність виникнення нових конкурентів, загальне скорочення індексу будівельних робіт, високий потенційний попит при низькому платоспроможному попиті, висока конкуренція на ринку та висока корупція на будівельному ринку. Щодо позитивних внутрішніх факторів, які можуть сприяти розвитку підприємства відносяться незалежність від постачальників, висока професійна підготовка спеціалістів, чітка організаційна структура, постійне скорочення частки матеріальних витрат у собівартості - з 59,4 % до 48,2 %, можливість використання спрощеної системи оподаткування, вкрай висока рентабельність власного капіталу у 2013 році, достатня висока ліквідність протягом 2011- 2013 років(1,95 у 2013 році), висока оборотність активів.

6. Сформульована оцінка системи формування стратегії розвитку підприємства «ДІА-СТ» та її недоліків. Загалом різні матричні методи визначення стратегічного положення підприємства вказують на різні оптимальні напрямки подальшого розвитку. Проте загалом вони демонструють, що слід продовжувати боротьбу на ринку, особливо це актуально з урахуванням того, що ще у 2012 році ємність ринку будівельних робіт у місті Києві зростала. Зокрема цьому сприятиме висока конкурентоспроможність підприємства. SPACE матриця вказує на необхідність застосування тактики концентрованої диверсифікація, тобто розширення переліку продукції у сфері, в якій Будівельна компанія "Діа-Ст" діє на даний час. Це дозволить забезпечити подальший розвиток підприємства.

7. Тому здійснена розробка заходів щодо вдосконалення стратегії розвитку у ПП «ДІА-СТ». На основі виявлених проблем та визначених переваг та недоліків підприємства було обрано два напрямки можливого подальшого розвитку - напрямок конгломеративної диверсифікації та напрямок центрованої диверсифікації. За першою стратегією розвитку була розроблена пропозиція, яка полягає у освоєнні персоналом підприємства способів будівництва за технологією SIP. Визначено, що основним фактором високої конкурентоспроможності у цьому випадку буде ціна. Приміром вартість готового будинку "під ключ" загальною площею близько 100 м² обійдеться до 39 900 $. Крім того, витрати на обігрів такого будинку мінімальні, що дозволяє забезпечити одночасно повноцінне та економічне опалення будинку при відсутності природного газу. Щодо другої пропозиції, то вказано на можливий напрямок розширення переліку наявних послуг за рахунок облаштування прибудинкових територій. Загалом весь перелік послуг в такому випадку передбачав би встановлення плитки при формуванні доріжок на подвір'ї будинку, саджання дерев, встановлення паркану та іншої огорожі, встановлення дитячих майданчиків, елементів спортивного спорядження тощо.

8. Виконане економічне обгрунтування запропонованих заходів щодо вдосконалення стратегії розвитку та рекомендовано до виконання саме першу пропозицію - налагодження будівництва з використанням SAP технології. Визначено, що другий проект є дещо більш ефективним, зокрема коефіцієнт дохідності вищий, як і нижчий термін окупності, але NPV за першим проектом є вищим, тобто реалізація інвестиційного проекту забезпечить вищий розвиток підприємства "Діа-Ст". Зокрема у першому випадку NPV становитиме 320 389 грн., випадку реалізації другої альтернативи - 108 941 грн. Окрім цього конкурентна перевага "Діа-Ст" у випадку реалізації першого проект є більш очевидною, адже пропонується послуга, що буде дешевша порівняно із альтернативними варіантами від конкурентів.

9. Розрахована оцінка ризикованості впровадження заходів та надана характеристика процесу удосконалення стратегії розвитку підприємства. Пропонований проект є значно чутливим до ризику зменшення обсягу збуту і при зменшенні попиту на 15 % ефективність проекту буде від'ємною. Також високою є чутливість проекту до збільшення витрат на продукцію - за будь-якого збільшення витрат на матеріали ефективність роботи підприємства різко знизиться і сума чистого прибутку досягне від'ємного значення. Помірним є ризик зниження ціни на продукцію, що реалізується , допустимий рівень - зниження ціни на 7,5 %, а подальше скорочення призведе до того, що результат роботи підприємства буде від'ємним. Для якісного впровадження проекту запропонований детальний сітьовий графік реалізації пропозиції, який складається з таких основних груп дій, як налагодження контакту із партнером, пошуку персоналу, закупівлі обладнання для реалізації проекту та його налаштування, отримання фінансування в банку та початку роботи. Також детально обґрунтовано матрицю розподілу відповідальності між працівниками та побудований графік Ганта.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.